Navigácia

Utorok 21. 8. 2018

Statistics

Počet návštev: 3715998

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

 

Prajeme Vám všetko najlepšie v školskom roku 2017/2018

Novinky

 • V dňoch 9. – 13.7.2018 sa na ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce uskutočnil „Letný denný mestský tábor“. Zúčastnilo sa ho 49 detí zo ZŠ v meste Michalovce . Tábor bol zameraný na športové aktivity – loptové hry, futbal, florbal, vybíjaná. V stredu detí mali olympiádu v netradičných športoch a v popoludňajších hodinách si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Všetkým sa to veľmi páčilo. Za svoje výkony boli odmenení sladkosťou. Počasie nám celý týždeň prialo, čo sme využili na návštevu knižnice, hasičskej stanice, múzea VVS závod Michalovce, ako aj vychádzku do centra Michaloviec spojenú s ochutnávkou zmrzliny. Všetkým sa v tábore páčilo, odnášajú si pekné spomienky z krásne prežitého týždňa. Dúfam, že s mnohými sa stretneme aj o rok.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že komisionálne skúšky sa uskutočnia v dňoch :

  28. a 30. augusta 2018

  so začiatkom o 830 hodine.

  Mgr. Yvonne Kobilicová

  riaditeľka školy

 • Dňa 29.6.2018 aj na našej škole zazvonil zvonček poslednýkrát. Školské dni si vymenili žezlo s letnými prázdninami. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde sme ocenili najlepších žiakov, rozlúčili sa s deviatakmi a rozišli sa do tried. Tam si žiaci prevzali vysvedčenia. Záver šk. roka prebehol pokojne a s radostným očakávaním leta. Všetkým žiakom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom krásnu dovolenku a tešíme sa na nový šk. rok 2018/2019.

 • Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach malo vo svojom júnovom rokovacom programe bod, ktorý bol pre budúcnosť našej školy veľmi dôležitý. Konkrétne išlo o schválenie úpravy Školského vzdelávacieho programu ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce, a to zvýšením 1 vyučovacej hodiny telesnej výchovy v jednej triede 2. ročníka. Kladným rozhodnutím zastupiteľstva sa definitívne ukončil dlhodobý a náročný proces rozšírenia portfólia možností pre žiakov školy. V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 otvorí ZŠ, J. Švermu 6, MI v 2. ročníku triedu s posilneným vyučovaním telesnej výchovy so zameraním na basketbal chlapci a plávanie chlapci i dievčatá.

 • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

  Prosíme rodičov, známych, priateľov i žiakov školy o každodennú podporu v hlasovaní (do 30. júna 2018) o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre školský rok 2018/2019.

  Bližšie informácie o O2 Športovej akadémii i hlasovaní nájdete na stránke www.dobravec.O2.sk

  Za podporu ďakujú žiaci ZŠ.

 • Vážení rodičia,

  dávame Vám možnosť predplatiť si počas letných prázdnin, stravné na mesiac september v školskom roku 2018/2019 .

  Ide o zníženie finančnej záťaže pri nastúpení žiaka do školy , a zároveň dodržanie VZN Mesta Michalovce č. 189 čl .V - „ príspevky v školských jedálňach od zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka a dospelých stravníkov sa uhrádzajú do konca mesiaca , vopred za celý nasledujúci mesiac... „

  Zároveň upozorňujeme na dodržiavanie uvedeného pokynu , aby obed mohol byť vydaný stravníkovi.

 • Zošity: 511 – 5 ks, 523 – 10 ks, 624 – 1 ks, školské dosky – malé a veľké, veľký čistý hrubý zošit- 1 ks, sada farebných papierov – hrubé a pestré, výkresy A4 – 20 ks, A3 – 10 ks, A2 – 10 ks, ceruzka č. 2 – 3 ks, voskovky, anilínové farby, lepidlo - tyčinka+ Herkules, lepiaca páska, nožnice tupé, štetec okrúhly a plochý, tuš + pierko (drievko), pravítko s ryskou, strúhadlo, guma mäkká, žiacka knižka, farbičky, uterák.

  Úbor na telesnú výchovu : cvičky, ponožky, tričko, krátke nohavice, švihadlo,

 • Posledné dni školského roka spestrila žiakom 3. B triedy „Kuchárska show“, ktorá sa uskutočnila v rámci pracovného vyučovania.

  Kuchárske umenie predviedli žiakom dvaja šéfkuchári: Šéfkuchár Adrián Čižmár-niekoľkonásobný víťaz súťaží: „Tatranský kuchár“, „Košický kuchár“ a „Kuchár Zemplína“. Druhým z dvojice bol šéfkuchár Marián Pšak, jeden zo štyroch členov SR vo svetovej kuchárskej organizácii „World Master Chefs society“.

  Žiaci sa tejto prezentácii varenia veľmi potešili, keďže v súčasnej dobe najmä vďaka televíznym reláciám o varení vzrastá u mladých ľudí popularita a obľúbenosť kuchárskeho umenia.

 • Dňa 23. 6. 2018 sa na našej škole uskutočnil 0.ročník športovo – zábavného dopoludnia. V rámci tejto akcie sa v priestoroch našej školy stretli rodičia, učitelia a vychovávatelia, aby tak strávili príjemný a oddychový čas. Dopoludnie bolo vyplnené športovými aktivitami, príjemnou hudbou a súťažou
  vo varení guľášu. Všetky 4 družstvá získali diplom vo svojej nezvyčajnej kategórii. Pokojná atmosféra, priateľské rozhovory a chutné jedlo prispeli k pekne prežitej sobote.

  Veríme, že budúci rok sa stretneme opäť.

 • Dňa 20.6.2018 sme v škole privítali pracovníka Okresného úradu Michalovce pozemkového a lesného odboru Ing. Jozefa Ferenčíka.

  Vo svojej prezentácii nám porozprával veľa o prírode, voľne žijúcich zvieratách a vtákoch v našich lesoch, spôsobe ich života. Žiaci získali veľa informácií o práci poľovníkov a o ich starostlivosti o zvieratá. Svoje rozprávanie obohatil mnohými zaujímavými informáciami.

  Predviedol vábenie zvierat a vysvetlil určovanie veku podľa parožia. Súčasťou besedy boli obrázky zvierat i parožie lesnej zveri. V závere besedy žiakom predviedol svoju poľovnú zbraň.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria