Navigácia

Streda 21. 2. 2018

Statistics

Počet návštev: 3608175

Mapa

Vitajte na stránkach našej školy

 

Prajeme Vám všetko najlepšie v školskom roku 2017/2018

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že od 19. februára 2018 až do odvolania z dôvodu chrípkového ochorenia žiakov ruší všetky mimoškolské aktivity (akcie, CVČ, krúžkovú činnosť).

 • Aj tento rok sa obraciame na rodičov a priateľov školy s prosbou o darovanie 2% z dane pre našu školu. Tlačivo na stiahnutie nájdete na stránke školy i u triednych učiteľov. Aj za takúto formu finančnej pomoci našim deťom Vám vopred ďakujeme.

  Tlačivá na stiahnutie nájdete nižšie.

 • Aktualizácia jedálneho lístka je denne na stránke školy v položke JEDÁLEŇ - INTERNET. Prístup má každý stravník s heslom, ktoré si vyberie u vedúcej školskej jedálne.

  Zmenu jedálneho lístka si vyhradzujeme v prípade technických alebo prevádzkových dôvodov.

 • V pondelok (5.2.2018) bude z dôvodu havarijnej situácie v škole – úniku vody skrátené vyučovanie. V obmedzenom režime budeme realizovať aj činnosť v ŠKD. Prosíme rodičov o súčinnosť pri odstránení poruchy – skorším vybratím svojho dieťaťa z ŠKD.

  Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme. Veľmi pekne ďakujeme za pochopenie.

 • Zajtra (1.2.2018) bude z dôvodu havarijnej situácie v škole – úniku vody skrátené vyučovanie. V obmedzenom režime budeme realizovať aj činnosť v ŠKD. Prosíme rodičov o súčinnosť pri odstránení poruchy – skorším vybratím svojho dieťaťa z ŠKD.

  Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme. Veľmi pekne ďakujeme za pochopenie.

 • Riaditeľstvo ZŠ, J.Švermu 6 v Michalovciach oznamuje, že na základe vysokého chrípkového ochorenia žiakov sa karneval z dňa 29.1.2018 presúva na iný termín.

 • Riaditeľstvo ZŠ, J.Švermu 6 v Michalovciach oznamuje, že na základe zvýšeného počtu chýbajúcich žiakov z dôvodu chrípkového ochorenia, podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R čl. 5, bod 2c z 31.10.2005 prerušuje výchovno-vzdelávací proces v čase od :

  24.01.2018 do 26.01.2018

  Vyučovanie sa začne v pondelok 29.01.2018

 • Dňa 16.1. 2018 zorganizoval Dom Matice slovenskej v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach, 25. ročník okresného kola súťaže Šaliansky Maťko J.Cígera Hronského. V prednese slovenskej povesti získal 3. miesto Gabriel Kuriľak zo 7.C triedy. Blahoželáme!

 • Prvý školský týždeň v novom roku 2018 oslávili žiaci 1.B triedy ako sa patrí. Dňa 11.1 2018 sa v ich triede uskutočnila SLÁVNOSŤ UČENIA.

  Žiaci sa už od rána počas vyučovania venovali téme Zima v celodennom vyučovaní, ktoré sa realizovalo v blokoch. Oboznámili sa s MAPOU MYSLE, ktorá slúži na vytvorenie názornej predstavy o dennom učive, o témach, ktoré budú žiaci robiť a čo všetko ich čaká. Tým sa stáva učenie príjemným, prestane byť namáhavé a stresujúce.

  V popoludňajších hodinách sa už prváčikovia nemohli dočkať, kedy predvedú svoje doposiaľ osvojené poznatky z matematiky, prvouky, slovenského jazyka a literatúry.

 • Čas vianočný, rozprávkový..., čas želaní i prekvapení... aj my, žiaci i učitelia, sme posledný deň v tomto kalendárnom roku pri vstupe do školy zažili milé prekvapenie. Privítali nás rozprávkové postavy Mickey Mouse a Minie Mouse, obdarovali nás malou sladkosťou a vzájomne sme si zaželali pokojné, radostné vianočné sviatky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria