Navigácia

Partners

Utorok 23. 12. 2014

Vitajte na stránkach našej školy

 

Prajeme Vám všetko najlepšie v školskom roku 2014/2015

Novinky

 • Memoriál Jozefa Marcina

  Dňa 16.decembra 2014 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie basketbalového turnaja- 8.ročník Memoriálu Jozefa Marcina. Tento turnaj sa konal od 3. do 12.decembra 2014. Konečná tabuľka turnaja: chlapci- 1.miesto: 9.C, 2.miesto:8.C, 3.miesto:9.B, 4.miesto: 8.A, dievčatá- 1.miesto: 9.C, 2.miesto: výber žiačok 7.ročníka, 3.miesto: 9.B, 4.miesto: výber žiačok 8.ročníka. Na slávnostnom vyhodnotení boli ocenené najlepšie kolektívy diplomami a medailami. Potom nastúpili na palubovku v priateľskom zápase naše nádeje a žiaci a žiačky našej školy, ktorí navštevujú basketbalovú prípravku. Turnaj mal solídnu športovú úroveň, odohral sa v korektnej, žičlivej atmosfére. Všetci sa tešíme o rok, už v poradí na 9.ročník pekného basketbalového turnaja na našej škole.

 • Ruské slovo 2014/2015 - krajské kolo

  Dňa  12. 12. 2014 sa na ZŠ, T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese pôvodnej ruskej poézie a prózy  Ruské slovo 2014/2015. Ocenenia získali aj žiaci našej školy.

  POÉZIA:

   I.kategória (ruské prostredie)  - 2. miesto  Monika Šinkárová (4.A)  

  I.kategória ( neruské prostredie) – 3. miesto  Gabriel Kuriľak (4.C)

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

  Základná škola, J. Švermu 6 v Michalovciach zorganizovala v  školskom roku 2014/2015       7. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C ( žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií).  Do súťaže sa prihlásilo 18 žiakov, z toho na súťaž prišlo len 16 žiakov, víťazov  školského kola Olympiády zo SJL, zo 16 základných škôl  okresu Michalovce. Dňa 10. decembra si súťažiaci  zmerali svoje sily v písomnej časti (práca s textom a transformácia textu) a v ústnej časti (rečnícky prejav).  Prehĺbili si získané vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti  v materinskom jazyku. Počas súťaže bol dodržaný časový harmonogram a Metodicko-organizačné pokyny OSJL pre príslušný školský rok.

 • Milulášske vystúpenie pre dôchodcov

  Mikuláš, Mikuláš, čo mi len do okna dáš?“

  Takúto otázku si kladú nielen mnohé deti  na sviatok sv. Mikuláša. Možno je to prekvapujúce, ale Mikuláša očakávajú  aj dôchodcovia na Ul. Obrancov mieru v Michalovciach. Napriek tomu, že už majú pár rôčkov, radi si zaspomínajú na obdobie z detstva. A práve tieto čarovné chvíle im už niekoľko rokov spríjemňujú žiaci našej školy svojim kultúrnym programom. Starkých potešili milým slovom, spevom, tancom a ľudovou hudbou.Všetky deti vystupovali s prirodzenosťou im vlastnou. Ich vystúpenie vyvolalo na tvárach prítomných úsmev. U mnohých sa zaleskla aj slzička v oku.

 • Úspech na krajskom kole v stolnom tenise žiačok

  Dňa 5. decembra 2014 sa konalo krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl. Jeho organizátorom bola Základná škola vo Valalikoch, okres Košice-okolie. Naše dievčatá výborne reprezentovali školu a zaslúžene zvíťazili na tomto turnaji. Obhájili prvenstvo z minulého roka a postúpili na celoslovenské kolo. Zostava: Jana Terezková - 7. C, Daša Šinkarová - 7. C a Monika Šinkarová - 4. A, tréner: Mgr.Erik Anguš. Gratulujeme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 • Vianočný bazár

  Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí si zakúpili v dňoch 1. – 4. 12. 2014 na Vianočnom bazári naše výrobky. Vďaka Vám všetkým môžeme prispieť nadácii Dobrý anjel sumou 300,- eur,

  členovia záujmového útvaru Šikovné ruky

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  27.11.2011 sa uskutočnilo školské kolo OSJL , na ktorom sa zúčastnilo 19 žiakov 8. a 9.ročníka.

  Výsledky:

  8.ročník

  1. miesto: Michaela Hartwich – 8.C

  2.miesto: Viktória Sivá – 8.C

  3.miesto: Emma Čižmariková – 8.C

  9.ročník

  1.miesto: Zita Koščová – 9.C

 • 7.ročník " o Pohár primátora mesta Michalovce"- stolný tenis- dievčatá:

  24.novembra 2014 naše dievčatá v špotovej herni stolného tenisu ŠKST Michalovce, na Ul. kpt.Nálepku Michalovce zvíťazili a obhájili prvenstvo z minulého roka. O celkové prvenstvo sa zaslúžili: Jana Terezková (7.C), Monika Šinkarová (4.A), Ema Nebesníková (7.C) a Natália Poltoráková (7.B),pod vedením  učiteľa telesnej výchovy Mgr. Erika Anguša, gratulujeme k prvenstvu!

 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa zapojila v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc  do 5. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy pod názvom „Moja obľúbená kniha“.  Vyhlasovateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave  a  Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Žiaci I. a II. stupňa vyrobili spolu 500  záložiek, ktoré  poslali žiakom svojej partnerskej školy v Česku do  ZŠ Brno, Vejrostova 1. V predchádzajúcich ročníkoch  našimi  partnerskými školami boli ZŠ s MŠ v Prakovciach,  ZŠ Škultétyho 11 v Topoľčanoch a ZŠ, Dargovských hrdinov v Humennom. Tému  Moja obľúbená kniha žiaci výtvarne zvládli. Pani riaditeľka ocenila sladkou odmenou autorov 20 najkrajších záložiek z celkového počtu.  Tvorivosť a fantázia sa odzrkadlili  v záložkách, ktoré určite potešia budúcich majiteľov v  českom meste. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu.

 • Týždeň vedy a techniky

  24. 11. 2014

  V rámci týždňa Vedy a techniky 2014 sa uskutočnila na našej škole výstava Veda je zábava. Na výstave sa žiaci mohli pohrať, odskúšať si rôzne zaujímavé pokusy, pričom mladším spolužiakom  ich predvádzali starší žiaci, ktorí vysvetľovali  primeranou a zábavnou formou čo ako funguje, aký fyzikálny zákon sa za daným pokusom skrýva. Táto akcia bola veľmi úspešná a žiaci mohli zažiť aká je veda zaujímava a potrebná. Zachytené momenty z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť v galérii - fotoalbume na stránke našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria