Navigácia

Partners

Streda 28. 1. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

 

Prajeme Vám všetko najlepšie v školskom roku 2014/2015

Novinky

 • Zápis do prvého ročníka

  Základná škola,  J. Švermu 6,  Michalovce Vás pozýva na

  Z Á P I S  ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/16

  V TERMÍNE:        15. január – 13. február 2015

  V ČASE:      od 8:00 do 16:00 hod.

 • PRAVDA: Najkrajší vianočný obrázok z našej školy

  Je to skutočne PRAVDA! Výherkyňou výtvarnej súťaže denníka Pravdy Moje najkrajšie Vianoce sa stala Karin Petruňová, žiačka 4.C triedy. Každý si predstavuje Vianoce inak – niekto nakreslil sánkovačku, iný betlehem či rodinnú pohodu pri vianočnom stromčeku. Ku Karinkinej vianočnej nálade prispievajú vianočné trhy , ktorých atmosféra je neopísateľná. Čaro tržnice „vykúzlila“ na svojom výkrese v spolupráci s p. učiteľkou Katarínou Berešíkovou . Vo výtvarnej súťaži sa darilo aj ďalším dvom žiakom našej školy. Ocenení boli aj Gabriel Kuriľak zo 4.C triedy, ktorého vyučujúcou výtvarnej výchovy je taktiež pani učiteľka Katka Berešíková a Samuel Balog, žiak 1.C triedy, ktorého pedagógom je Martina Tomovčíková. Všetkým oceneným blahoželáme!

 • Memoriál Jozefa Marcina

  Dňa 16.decembra 2014 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie basketbalového turnaja- 8.ročník Memoriálu Jozefa Marcina. Tento turnaj sa konal od 3. do 12.decembra 2014. Konečná tabuľka turnaja: chlapci- 1.miesto: 9.C, 2.miesto:8.C, 3.miesto:9.B, 4.miesto: 8.A, dievčatá- 1.miesto: 9.C, 2.miesto: výber žiačok 7.ročníka, 3.miesto: 9.B, 4.miesto: výber žiačok 8.ročníka. Na slávnostnom vyhodnotení boli ocenené najlepšie kolektívy diplomami a medailami. Potom nastúpili na palubovku v priateľskom zápase naše nádeje a žiaci a žiačky našej školy, ktorí navštevujú basketbalovú prípravku. Turnaj mal solídnu športovú úroveň, odohral sa v korektnej, žičlivej atmosfére. Všetci sa tešíme o rok, už v poradí na 9.ročník pekného basketbalového turnaja na našej škole.

 • ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO - školské kolo

  Dňa  15.12. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Táto súťaž má svojim rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.  

  Žiaci súťažili v troch kategóriách. V každej kategórii hodnotila výkon súťažiacich porota . A aj keď to nemali jednoduché, nakoniec sa im podarilo určiť víťazov, ktorí budú mať možnosť ukázať svoj recitátorský talent na okresnom kole.

 • Ruské slovo 2014/2015 - krajské kolo

  Dňa  12. 12. 2014 sa na ZŠ, T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese pôvodnej ruskej poézie a prózy  Ruské slovo 2014/2015. Ocenenia získali aj žiaci našej školy.

  POÉZIA:

   I.kategória (ruské prostredie)  - 2. miesto  Monika Šinkárová (4.A)  

  I.kategória ( neruské prostredie) – 3. miesto  Gabriel Kuriľak (4.C)

 • Vianočná besiedka - 2.B

  "Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme....". Touto vianočnou koledou začala besiedka žiakov II. B triedy. Blížia sa Vianoce a žiaci si pripravili pre svojich rodičov i starých rodičov vianočné pásmo tradícií a zvykov z nášho regiónu v zemplínskom nárečí pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Heleny Juríkovej. Prekvapením pre rodičov a starých rodičov boli deti oblečené v ľudových krojoch, čo vyčarilo úsmev na tvárach prítomných.
  V závere prišli aj betlehemci, ktorí popriali všetkým šťastné, radostné a požehnané vianočné sviatky. Počas vystúpenia sa v nejednom dospelom oku objavili slzy radosti a hrdosti na svoje deti. Poďakovanie za krásny podvečer patril všetkým. Šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2015 !

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

  Základná škola, J. Švermu 6 v Michalovciach zorganizovala v  školskom roku 2014/2015       7. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C ( žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií).  Do súťaže sa prihlásilo 18 žiakov, z toho na súťaž prišlo len 16 žiakov, víťazov  školského kola Olympiády zo SJL, zo 16 základných škôl  okresu Michalovce. Dňa 10. decembra si súťažiaci  zmerali svoje sily v písomnej časti (práca s textom a transformácia textu) a v ústnej časti (rečnícky prejav).  Prehĺbili si získané vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti  v materinskom jazyku. Počas súťaže bol dodržaný časový harmonogram a Metodicko-organizačné pokyny OSJL pre príslušný školský rok.

 • Mikulášske vystúpenie pre dôchodcov

  Mikuláš, Mikuláš, čo mi len do okna dáš?“

  Takúto otázku si kladú nielen mnohé deti  na sviatok sv. Mikuláša. Možno je to prekvapujúce, ale Mikuláša očakávajú  aj dôchodcovia na Ul. obrancov mieru v Michalovciach. Napriek tomu, že už majú pár rôčkov, radi si zaspomínajú na obdobie z detstva. A práve tieto čarovné chvíle im už niekoľko rokov spríjemňujú žiaci našej školy svojim kultúrnym programom. Starkých potešili milým slovom, spevom, tancom a ľudovou hudbou.Všetky deti vystupovali s prirodzenosťou im vlastnou. Ich vystúpenie vyvolalo na tvárach prítomných úsmev. U mnohých sa zaleskla aj slzička v oku.

 • Úspech na krajskom kole v stolnom tenise žiačok

  Dňa 5. decembra 2014 sa konalo krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl. Jeho organizátorom bola Základná škola vo Valalikoch, okres Košice-okolie. Naše dievčatá výborne reprezentovali školu a zaslúžene zvíťazili na tomto turnaji. Obhájili prvenstvo z minulého roka a postúpili na celoslovenské kolo. Zostava: Jana Terezková - 7. C, Daša Šinkarová - 7. C a Monika Šinkarová - 4. A, tréner: Mgr.Erik Anguš. Gratulujeme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 • Vianočný bazár

  Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí si zakúpili v dňoch 1. – 4. 12. 2014 na Vianočnom bazári naše výrobky. Vďaka Vám všetkým môžeme prispieť nadácii Dobrý anjel sumou 300,- eur,

  členovia záujmového útvaru Šikovné ruky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria