Navigácia

 • Hlasujme za detské ihrisko LIDL ŽIHADIELKO v našom meste

  Milí rodičia!

  Dovoľte nám osloviť Vás s prosbou o pomoc pri hlasovaní za detské ihrisko ŽIHADIELKO. Je to celomestská aktivita, do ktorej sa , ako dúfame, aktívne zapojíte aj Vy. Počíta sa každý jeden hlas, preto Vám už teraz ďakujeme za pomoc. Ako na to?!

  1. Hlasovať môžete na každom zariadení, ktoré je pripojené na internet

  2. Prihlásite sa pomocou FACEBOOKU alebo prostredníctvom E-MAILU

  3. Hlasovať môžete každý deň až do 29.2.2016 (vrátane)

  4. Ďalší bod denne môžete získať, ak si zahráte on-line hru

  Hlasovať a hrať on-line hru môžete na : https://zihadielko.lidl.sk/

  Ďakujeme za všetky michalovské deti.

 • VŠETKOVEDKO – celoslovenská súťaž

  Dňa 1. decembra sa 16 žiaci 2. – 5. ročníka zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Titul Všetkovedko a vecné ceny získali piati žiaci našej školy, ktorí sa umiestnili medzi tridsiatimi percentami najúspešnejších súťažiacich na Slovensku. Ich umiestnenie v rámci Slovenska je následovné:

  2. ročník:           13. miesto Teodor Krajník 2.C

  4. ročník:           34. miesto Dávid Moskaľ 4.C

  5. ročník            24. miesto Frederik Csery 5.C

                          30. miesto Karin Petruňová 5.C

                          35. miesto Gabriel Kuriľak 5.C

  Srdečne blahoželáme!

 • ŠALIANSKY MAŤKO JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO- okresné kolo

  Dňa 21.1. 2016 zorganizoval Dom Matice slovenskej v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach, 23. ročník okresného kola súťaže Šaliansky Maťko J.Cígera Hronského. V prednese slovenskej povesti sa darilo  Gabrielovi Kuriľakovi z 5.C , ktorý súťažil v II. kategórii a získal 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Oznam

  POLROČNÉ PRÁZDNINY

  1. 2. 2016, vyučovanie pokračuje

  od 2. 2. 2016 podľa rozvrhu

  ( núdzový režim školy ukončený ).

   

 • Oznam

  Dňa 25. januára 2016 sa časť pedagogických zamestnancov zapája do časovo neobmedzeného štrajku. Vedenie školy zabezpečilo chod školy v núdzovom režime.

  List rodičom INICIATÍVY SLOVENSKÝCH UČITEĽOV si môžete prečítať tu.

 • Okresné kolo Matematickej olympiády - 65.ročník

  Dňa 19.januára 2016 sa uskutočnilo Okresné kolo matematickej olympiády pre kategórie Z9 a Z5. Naši úspešní žiaci:
  v kategórii Z5
  4.miesto Gabriel KURIĽAK, V.C
  v kategórii Z9
  2.miesto Adam KOSTOVĆÍK, IX.C
  7.miesto Michaela Hartwich, IX.C

  Gratulujeme !

 • Aktualizácia údajov

  21. 1. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zmena termínu zápisu prvákov

  Upozorňujeme rodičov, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 v zmysle školského zákona sa mení a prebehne

  od 1. apríla do 30. apríla 2016.

  Odbor školstva a športu MsÚ

 • Tvorivá súťaž "Vianoce s Alzákom"

  Obchodná spoločnosť Alza.cz vyhlásila v predvianočnom čase tvorivú výtvarnú súťaž  nazvanú „Vianoce s Alzákom“. Predmetom súťaže bolo vytvorenie obrázku s prvkom Vianoc, znázorňujúceho okrem iného aj maskota Alzy a nahrať toto dielo vytvorené ručne alebo elektronicky do systému Alzy cez webové rozhranie na internetovej stránke prevádzkovanej Alzou. Zmyslom súťaže bolo podporiť tvorivú činnosť detí vo veku 3 – 15 rokov tak, aby kreatívnym a neopozeraným spôsobom spracovali Vianoce a mohli tak rozvíjať svoju fantáziu. Zo 103 zaslaných a zverejnených prác vybrala odborná porota 11, ktorých autorov odmenila zaujímavými cenami. Vyhodnotenie sa uskutočnilo začiatkom januára na pobočke Alzy v Košiciach. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy a uspeli následovne:

  7.miesto: Matúš Tomovčík (6.C)

  8. miesto: Gabriel Kuriľak (5.C)

  9. miesto: Frederik Csery (5.C)

  Výhercom blahoželáme!

   

 • Veselé Vianoce

  Radostné a pokojné vianočné sviatky, zamestnancom, rodičom a žiakom v novom roku zdravie, šťastie, spokojnosť, pohodu praje vedenie ZŠ.

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach  oznamuje, že v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 a na základe odporúčania ministra školstva SR  udeľuje

  riaditeľské voľno žiakom 1.-9. ročníka

  na deň

  8. januára 2016 (piatok)

   z prevádzkových dôvodov.

   

 • Oznam

  VIANOČNÉ  PRÁZDNINY

  23. 12. 2015 – 8. 1. 2016

  vyučovanie   sa   začína

  v  pondelok  11. 1. 2016

 • Vianočná zbierka pre detský domov v Koromli

   Na najkrajšie sviatky v roku sa tešia určite všetky deti, no nie všetky majú to šťastie stráviť ich v kruhu svojich najbližších. Žiaci a učitelia našej školy  pod vedením Mgr. O. Belejkaničovej sa preto opäť rozhodli spríjemniť Vianoce týmto deťom darovaním hračiek, školských pomôcok, oblečením a množstvom sladkostí. Tiež prispeli finančnou čiastkou 70 eur. Všetkým patrí za túto charitatívnu činnosť poďakovanie.
   

 • Memoriál Jozefa Marcina

   V telocvični našej školy sa konal tradičný turnaj v basketbale pod názvom Memoriál Jozefa Marcina. Bol to už 9.ročník. Prebiehal od 1. do 9. decembra 2015. Zapojilo sa 9 tried chlapcov 7.-9.ročníka našej školy a 9 tried dievčat 7.- 9. ročníka. V skupine odohrali 9 stretnutí a víťazi sa stretli vo finále, kde odohrali 3 zápasy. Vyhodnotenie turnaja bolo 16. decembra 2015 za účasti  p. Marcinovej. Riaditeľka našej školy odovzdala víťazným kolektívom diplomy a vecné ceny.

  Konečná tabuľka: chlapci - 1.miesto: 9.A, 2.miesto:8.C, 3.miesto:7.C, dievčatá - 1.miesto: 7.C, 2.miesto: 9.B, 3.miesto: 8.D. Gratulujeme a všetci sa spoločne tešíme o rok už na 10.ročník turnaja.

 • Šaliansky Maťko

  Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala…”

   Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je významná celoslovenská súťaž v prednese slovenských povestí. Ako po minulé roky, aj tentoraz sa našej škole uskutočnilo školské kolo tejto prestížnej súťaže.

  Žiaci 2.-7.ročníka sa stretli 5.decembra v priestoroch školskej knižnice na slávnostnom otvorení. V jednotlivých kategóriách mali recitátori možnosť svojou interpretáciou zaujať nielen porotu, ale aj poslucháčov. V tomto ročníku súťaže sa darilo najmä žiakom v I. kategórii, v ktorej porota udelila viac ocenení. Veríme, že víťazi jednotlivých kategórií nás budú výborne reprezentovať na okresnej úrovni súťaže.

   

  I.kategória

  1. Barbora Sabovová (3.A)

  2. Filip Ujhelyi (2.A)

  2.Ľuboš Hajduk (3.A)

  3. Miriama Šimonová (2.C)

  3. Sára Dermeková (3.C)

  II. kateória

  1. Gabriel Kuriľak (5.C)

  2. Timea Petričková (4.B)

  3. Viktor Boruch (5.B)

  III. kategória

  1. Matúš Tomovčík (6.C)

  2. Daniela Širáková (7.C)

   

 • Poďakovanie

 • Zdravie, šťastie, pokoj, lásku vinšujeme Vám....

   Žiaci našej ZŠ opäť svojimi vinšovačkami, tancami, piesňami v predvianočnom období potešili srdcia starčekov v Zariadení opatrovateľskej služby na Hollého ulici. Odmenou za ich úsilie boli rozžiarené tváre obyvateľov tohto zariadenia.

 • Radostné, čarovné, pokojné, láskyplné...

  Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné...  najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Stalo sa už peknou tradíciou, že sa učitelia a žiaci našej školy snažia pripraviť príjemné vianočné prekvapenie pre členov Klubu dôchodcov na ulici Obrancov mieru v Michalovciach, v podobe spevu, tanca a umeleckého slova. Krátky kultúrny program pod vedením Mgr.Kuriľakovej, Mgr. Kormaníkovej a p.vych. Bubákovej bol vytvorený  v snahe spríjemniť blížiace sa vianočné sviatky a potešiť srdcia našich starších obyvateľov mesta. Na záver programu zaspievali žiaci  spoločnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“ . Táto známa pieseň primäla k spevu všetkých prítomných a v nejednom oku sa objavila slzička dojatia.

 • Vianočný bazár

   Pod vedením pani učiteľky PaedDr. Tóthovej a členov záujmového útvaru Šikovné ruky sa v dňoch 7. – 10. decembra 2015 uskutočnil v priestoroch školy tradičný Vianočný bazár. Vyzbieraná suma 340,- € svedčí o tom, že nami ponúkané výrobky zaujali nielen žiakov, zamestnancov školy, ale aj rodičov. Tým všetkým, ktorí si vybrali a zakúpili z množstva a pestrosti našej ponuky patrí obrovské ĎAKUJEME. Uvedená suma pomôže konkrétnym rodinám prostredníctvom nadácie Dobrý anjel.

 • Zemplínske zvončeky

    Koniec jesene už niekoľko rokov tradične patrí všetkým priaznivcom duchovnej poézie a prózy, ako aj tým, ktorým učarila duchovná pieseň. Naša základná škola v spolupráci s občianskym združením Rodina profesora Hlaváča organizovali v poradí už jubilejný desiaty ročník súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy s názvom Zemplínske zvončeky a súťaže v speve náboženských piesní s názvom Chváľme Pána. Obe súťaže sú určené pre žiakov michalovských základných škôl na oboch stupňoch. Meranie síl sa u oboch súťaží nieslo v ekumenickom duchu, nakoľko sa súťaží zúčastnili žiaci rôznych vierovyznaní.

  Medzi úspešných žiakov našej školy patria: J. Kráľová, T. Balogová, H. Hajdučková, Š. Hlodinok, J. Kolibáš - všetci v súťaži v speve. Úspešnými recitátormi boli: M. Šimonová, N. Jakubčáková, M. Hartwich, D. Kotlárová, S. Červeňáková a Ch. Biacovská v poézii a N. Ilčíková, E. Kováčová, M. Tomovčík, M. Kužma v prednese prózy.

  Hľadať dobro, krásu, lásku, múdrosť... To bol neoficiálny cieľ tohto „zápolenia“. Dúfame, že sa to podarilo a budeme veľmi radi, ak sa tieto a ďalšie pozitívne hodnoty dostanú zo slov, príbehov a piesní do všedného života detí. Oceneným žiakom gratulujeme a dúfame, že sa stretneme aj pri organizovaní nasledujúcich ročníkov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria