Navigácia

 • Viacboj všestrannosti “O pohár primátora mesta“

  Dňa 29.4.2016 sa konal 8. ročník súťaže   " O pohár primátora mesta Michalovce vo viacboji “ na IV. ZŠ, J. A. Komenského 1.

  Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky 1. - 3. ročníka a dosiahli tieto úspechy.

  Noel Gulika (3.A) - 2. miesto v behu na 300 m, 1. miesto v behu na 50 m, 2. miesto ako najlepší športovec za 3. ročník chlapcov

  Barbora Sabovová (3.A) - 1. miesto v skoku do diaľky z miesta, 1. miesto v šplhu na tyči, 1. miesto v behu na 300 m, 2. miesto v hode kriketovou loptičkou, 1. miesto ako najlepšia športovkyňa za 3. ročník dievčat

  Zuzana Rokytová (3.A) - 2. miesto v skoku do diaľky z miesta, 2. miesto v šplhu na tyči, 2. miesto ako najlepšia športovkyňa za 3. ročník dievčat

  Jana Tokárová (2.C) - 1. miesto v hode loptičkou

  Hugo Hakoš (2.C) - 2. miesto v behu na 50 m

  Celkovo sa naša škola v tejto súťaži umiestnila na 4. mieste družstiev.

  Úspešným športovcom srdečne blahoželáme !

 • Vybíjaná žiačok - okresné kolo

  Základná škola Strážske bola usporiadateľom okresného kola vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaž sa konala 26.4.2016.Naše dievčatá si počínali úspešne, keď na celom turnaji nenašli premožiteľa. Obhájili prvenstvo z minulého roka a budú reprezentovať náš okres na krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 6.mája 2016 v Košiciach. Gratulujeme k úspechu a držíme im prsty na ďalších súťažiach.

 • Mestská súťaž v plávaní žiakov ZŠ

  Dňa 22.4.2016 sa konala tradičná Súťaž v plávaní žiakov základných škôl " O pohár primátora mesta Michalovce ". Miestom tejto súťaže bola krytá plaváreň Michalovce. Žiaci našej školy dosiahli tieto úspechy :

  Kategória A : 3. - 5. ročník

  Makšim Samuel (5.C) : 2. miesto - 50 m prsia, 5. miesto - 50 m voľný štýl

  Kanocová Emma (5.C) : 1. miesto - 25 m prsia, 1. miesto - 25 m voľný štýl

  Kerecman Emanuel (3.B) : 4. miesto - 25 m znak

  Erby Tamara (4.A) : 4. miesto - 25 m znak

  Guberčík Aurel (4.C) : 5. miesto - 25 m prsia

  Kategoria B : 6. - 7. ročník

  Čurmová Zina (7.C) : 4. miesto - 50 m prsia

  Kategória C : 8. - 9. ročník

  Kozák Jakub (8.C) : 1. miesto - 50 m motýlik, 1. miesto - 50 m znak

  Rujak Peter (8.A) : 1. miesto - 100 m prsia, 2. miesto - 50 m voľný štýl

  V štafete polohových pretekov sa chlapci Kozák Jakub (8.C), Rujak Peter (8.A), Kerecman Emanuel (3.B) a Repel Matej (2.A) umiestnili na peknom 3. mieste.

  Výhercom srdečne blahoželáme !

 • Plavecký výcvik - 4.ročník

  V dňoch 5.4. - 20.4.2016 sa konal základný plavecký výcvik žiakov 4. ročníka v krytej plavárni Michalovce. Plaveckého kurzu sa zúčastnilo 48 žiakov zo 4.A, 4.B a 4.C triedy. Žiaci absolvovali 20 vyučovacích hodín plávania a boli rozdelení do štyroch skupín podľa svojich plaveckých schopností a zručností.
   Tí zdatnejší sa v plávaní zdokonaľovali a odstraňovali menšie nedostatky, iní sa zase učili plávať. Všetci žiaci úspešne absolvovali tento plavecký kurz a v posledný deň sa zúčastnili na plaveckom preteku, kde každý žiak preplával určitú vzdialenosť bazéna. Tešíme sa na ďalší plavecký výcvik s budúcimi štvrtákmi.

 • Slávik Slovenska

  Dňa 13. apríla 2016 sa žiaci 1. - 9. ročníka zúčastnili školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska.

  Výsledky:

  I. kategória:   1. F. Ujhelyi - 2. A

                        2. E. Danilovičová - 1. C

                                                           3. S. Ozimaničová - 3. B

  Cena poroty:   K. Čonková - 2. A

                         H. Hajdučková - 2. C

  II. kategória:   1. S. Cenknerová - 4. A

                         2. A. Kicošová - 5. C

                         3. E. Potocká - 4.B

  Cena poroty:   T. Jurošová - 5. B

                         J. Pažitka - 6. B

  III. kategória:   1. A. Čičáková - 8. A

                          2. E. Čižmáriková - 9. C

                          3. O. Novák - 9. A

  Cena poroty:    Z. Čurmová - 7. C

                          B. Miháliková - 8. B

                          J. Kráľová - 8. D

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Aktualizácia údajov

  22. 4. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyhodnotenie súťaže Dobšinského maľovaná rozprávka

  Vyhodnotenie súťaže Dobšinského maľovaná rozprávka, ceny rozdelili návštevníci aj odborná porota.

  Ceny návštevníkov

        1. miesto - Emmka Tkáčová, ZŠ J.Švermu Michalovce

        2. miesto - Timea Petričková, ZŠ J.Švermu Michalovce

        3. miesto - Maruška Pirkovská, ZŠ J.Švermu Michalovce

        4. miesto - Barbarka Tomečková, ZŠ Senica

                                 5. miesto - Kristína Jasenská, Galileo School Bratislava

  Ceny odbornej poroty

  Branislav Mikula ZŠ Malá Ida
  Monika Magdová, ZŠ Kuknava
  Tatiana Perončíková, ZŠ M. R-Martákovej, Liptovský Mikuláš
  Hanka Hajdučková, ZŠ J. Švermu Michalovce
  Martina Csontosová, ZŠ Marcelová
  Natália Meleková, ZŠ Liptovské Sliače
  Nikolas Morgoš, Evanjelická spojená škola, Martin
  Daniel  Daduč, ZŠ Lastomír
  Peter Smrek, Evanjelická spojená škola, Martin
  Filip Hajkaj, ZŠ J. Švermu Michalovce
  Jazmína Mačasová, ZŠ Lutište
  Veronika Krechtová, ZŠ J. Kronera Martin
  Timotej Hos, ZŠ Liptovská Teplá
  Zuzana Ursínyová, ZŠ M. R-Martákovej, Liptovský Mikuláš
  Alexandra Kozlíková, ZŠ Vráble

  Výhercom srdečne blahoželáme !

   

 • Šach

  Vo štvrtok 14.apríla 2016 sa konala tradičná športová súťaž  v šachu michalovských základných škôl pod názvom "O pohár primátora mesta Michalovce". Našu školu výborne reprezentovala žiačka 6.C Diana Čačková, ktorá na turnaji obsadila veľmi pekné 3.miesto. Gratulujeme!

 • Deň narcisov

  Dňa 15.4.2016 sa uskutočnil už 20. ročník Dňa narcisov. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavili žlté narcisy a každý, kto si narcis pripol, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

  Mnoho dobrovoľníkov  pomáhalo nazbierať finančné prostriedky pre onkologických pacientov. Patrili k nim aj žiaci našej školy (žiaci 8.C triedy), ktorí v uliciach nášho mesta narcisy ponúkali. Spoločne sa im podarilo vyzbierať 1513,82 eur. Vyzbierané finančné prostriedky odovzdali v budove Oddelenia onkológie a rádioterapie NsP Š.Kukuru v Michalovciach.

  Vďaka patrí každému jednému prispievateľovi, ktorý do pokladničky vhodil čo len jedno euro. Opäť sa potvrdilo, že nie sme necitliví a dokážeme byť ľudskí k ostatným, no hlavne k tým, čo to najviac potrebujú. ĎAKUJEME!

 • Beseda s hasičmi

  Dňa 13.4.2016  sa  pre našich tretiakov a štvrtákov uskutočnila beseda s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru p. Ing. M. Jendželovským a p. Ing. P. Fabianom. Žiaci sa dozvedeli o zodpovednej a ťažkej práci hasičov. Naši žiaci ich zasypávali otázkami, aby sa dozvedeli čo najviac o záchranárskych zásahoch. Beseda sa všetkým páčila a žiaci boli pozvaní na hasičskú stanicu na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 10.mája 2016.

   

   

 • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

  V dňoch 11. a 12.4. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Je to  najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu. Medzi ocenených žiakov patril Gabriel Kuriľak ( 5.C), ktorý v II .kategórii - próza získal krásne 1.miesto. Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole!

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Okresné kolo Matematickej olympiády sa konalo dňa 5.apríla na ZŠ P.Horova v Michalovciach. Našu školu reprezentovali deviati žiaci. 
   
  V kategórii Z 8 získal 1.miesto RICHARD GAJDOŠ z 8.C s plným počtom bodov 18 a 3.miesto MAROŠ LEBEDA z 8.C s počtom bodov 15.
  V kategórii Z 7 získala 5.miesto EDITA DOLOBÁČOVÁ zo 7.C s počtom bodov 9.
  V kategórii Z 6 získali rovnako 5.miesto DIANA ČAČKOVÁ zo 6.C a TOMÁŠ MIHÁLIK zo 6.C, obaja s počtom bodov 12.
   
  Srdečne blahoželáme!
 • II. ročník súťaže "Čitateľský oriešok"

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže vydavateľstva RAABE s názvom Čiateľský oriešok, zameranej na čítanie s porozumením. Žiaci 2.- 4. ročníka mali spojiť do kresby dva prečítané texty. Dňa 7.4.2016 boli vyhlásené výsledky súťaže. Veľmi pekné výsledky dosiahli aj žiaci našej školy.
  2. ročník: Žiačka Miriama Šimonová ( 2.c) získala 1. miesto  v hodnotení verejnosti a žiačka Alexandra Miľková ( 2.c) získala 2. miesto v hodnotení odbornej poroty. Obidve žiačky pod vedením PaedDr. M. Tomovčíkovej.
  4. ročník: Žiačka Nela Poláková ( 4.b) získala 1. miesto  a žiačka Emma Tkáčová ( 4.b) 2. miesto v hodnotení odbornej poroty. Obidve pod vedením PaedDr. K. Berešíkovej.
  Víťazkám blahoželáme!
 • Celoslovenská výtvarná súťaž Zväzu záhradkárov

  V celoslovenskej súťaži Zväzu záhradkárov, ktorej témou tento rok bol " Rok v záhrade" sa našim mladým umelcom znovu darilo. V 2. kategórii medzi 10 najlepšími prácami sa umiestnila Karin Čverčková z 2.c ,pod vedením PaedDr. M. Tomovčíkovej a v 3. kategórii sa medzi 10 najlepšími prácami umiestnil Matúš Tomovčík zo 6.c, pod vedením Mgr. Ľudmily Bertičovej. Srdečne blahoželáme!

 • Propozície mestskej výtvarnej súťaže „ Michalovce očami mladých výtvarníkov 2016 “

  Všeobecné ustanovenia

  • Vyhlasovateľ súťaže :             Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce
  • Organizátor súťaže  :              ZŠ, ul. J. Švermu 6, Michalovce,
  • Garant súťaže :                      ZUŠ Michalovce, Štefánikova 20
  • Zloženie odbornej komisie :     Bc. Alena Niklasová, Mgr. PaedDr. Ján Čižmár,

                                             PaedDr. Martina Vančišinová - Michalovová

  • Dátum uzávierky súťaže :       súťažné práce doručiť organizátorovi do 29. marca 2016
  • Miesto vyhodnotenia :             ZUŠ Michalovce
  • Účastníci súťaže :                  žiaci MŠ, ZŠ a ZUŠ  a 8- ročného gymnázia  v Michalovciach
  • Podmienka účasti v súťaži :     článok  č.5.  a 6.  Organizačného poriadku
  • Kontakt na garanta súťaže  :    Bc. Alena Niklasová, ZUŠ, tel. 64 234 86
  • Zverejnenie výsledkov :             poštou, mailom, do 6.apríla 2016
  • Trvanie výstavy :                      12.apríla do 29. apríla 2016
  • Vernisáž  a ocenenia víťazov :   Galéria ZUŠ Štefánikova 20, dňa 12.apríla 2016 o 14.00 hod.

  Organizačné ustanovenia

  Základné pravidlá a hodnotenie súťaže :  článok č. 6. a 7.  Organizačného poriadku

  Zloženie hodnotiacej poroty :     Bc. Alena Niklasová, ZUŠ Štefánikova 20, Michalovce

                                                 PaedDr. Eva Remáková VII. ZŠ Michalovce, Emília Rudincová, výtvarníčka

  Záverečné ustanovenia

   Všetky podmienky a pravidlá súťaže sú podrobne uvedené v Organizačnom poriadku súťaže, ktorý bol vydaný a schválený  v šk. r. 2005/2006 a  obdržali ho ZŠ, MŠ, ZUŠ a 8-ročné gymnázium a je  zverejnený na stránke ZUŠ, www.talentovanedeti.sk, v časti súťaže.

   

  V Michalovciach 7.12.2015

   

  Bc. Alena Niklasová - predseda odbornej komisie                  PaedDr. Alena Hersteková - riaditeľka ZUŠ               

   

 • Výsledková listina výtvarnej súťaže „Michalovce očami mladých výtvarníkov 2016“

  I . kategória: 1. miesto – Adela Jakubecová            ZUŠ  Štefánikova 20

                     2. miesto – Adela Jakubecová            ZUŠ  Štefánikova 20

                     3. miesto – Samuel Kočík                  MŠ   Okružná 19         

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  II. kategória:   1. miesto – Peter Tokár                            ZŠ ul. Okružná 17

                       2. miesto – Laura Frenáková                    ZŠ ul. Švermova 6

                       3. miesto – Viktória Ronďošová                ZŠ ul. Švermova 6

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  III. kategória:          1. miesto – Dana Bobošová        ZŠ ul. Krymská 5

                               2. miesto – Emma Tkáčová        ZŠ ul. Švermova 6

                               3. miesto – Simona Serdyová     ZŠ ul. Krymská 5

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  IV. kategória:          1. miesto – Tatiana Kočiková      MŠ   Okružná 17    

                               2. miesto – Ema Stašková         ZŠ ul. Krymská 5

                               3. miesto – Lea Saboslajová       ZŠ ul. Švermova 6

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  V. kategória:   1. miesto – Katarína Andrášová      ZUŠ  Štefánikova 20

                       2. miesto – Tomáš Tkáč                ZUŠ  Štefánikova 20

                       3. miesto – Nina Čižmárová           ZUŠ  Štefánikova 20

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  VI. kategória:       1. miesto – Daniel Ličko            ZUŠ  Štefánikova 20

                            2. miesto – Tamara Illéšová        ZUŠ  Štefánikova 20

                            3. miesto – Tamara Balogová      ZUŠ  Štefánikova 20

   

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  VII. kategória:         1. miesto – Dominika Puchírová       ZUŠ  Štefánikova 20

                   2. miesto – Viktória Haburčáková     ZUŠ  Štefánikova 20

                   3. miesto – Sofia Kalafutová            ZUŠ  Štefánikova 20

   

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

  VIII . kategória :     1. miesto - Juliana Matiová                ZUŠ Štefánikova 20

                              2. miesto - Anna Mária Bodnárová     ZUŠ Štefánikova 20

                              3. miesto - Štefan Goras                   ZUŠ Štefánikova 20

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 31. marca 2016 sa žiaci 2. - 9. ročníka zúčastnili na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Víťazom srdečne blahoželáme!

  Výsledky:       

  I. kategória – Poézia                 I. kategória - Próza

  1. T. Valiska – 4. A                      1. B. Sabovová – 3. A

  2. M. Šimonová – 2. C                 2. H. Hajdučková – 2. C

                            3. N. Ilčíková – 2. A                     3. S. Cenknerová – 4. A

   

  II. kategória – Poézia                  II. kategória - Próza

  1. M. Tomovčík – 6. C                    1. G. Kuriľak – 5. C

  2. K. Petruňová – 5. C                    2. E. Kováčová – 5. A

  3. F. Csery – 5. C                          3. T. Jurošová – 5. B

   

  III. kategória – Poézia                 III. kategória - Próza

  1. M. Hartwich – 9. C                     1. M. Kužma – 9. C

  2. V. Bednárová – 8. A                   2. K. Gubíková – 8. D

  3. L. Čečehovská – 9. A                 3. R. Kolesnáčová – 8. C

 • 9.ročník akcie „Daruj knihu škole“

  Neodmysliteľnou súčasťou mesiaca marec je aj dobrovoľná zbierka starších  použitých kníh, ktoré sú v dobrom stave. Aj v tomto školskom roku sa do tejto zbierky zapojilo veľa žiakov a učiteľov, ktorí sa vzdali svojich kníh, aby nimi potešili aj ostatných čitateľov školskej knižnice. Touto cestou im patrí veľké poďakovanie.

 • Mesiac knihy a výstavka kníh

  V marcových dňoch sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnila výstavka kníh spojená s predajom. Z ponuky 100 najnovších knižných titulov si žiaci mohli zakúpiť knihy podľa vlastného výberu. Triedne kolektívy (I. stupňa a II. stupňa) zakúpili z ponúkanej výstavky 18 kníh  a následne ich darovali s venovaním do školskej knižnice. Riaditeľstvo školy darovalo z tohto predaja 8 knižných noviniek. Triedne kolektívy z prvého stupňa  prispeli do knižnice ešte darom 24 kníh, ktoré budú slúžiť na odporúčané čítanie žiakom najnižších ročníkov. Všetkým srdečne ďakujeme za rozšírenie knižničného fondu a pevne veríme, že všetky darované knihy si nájdu svojich verných čitateľov.

 • Fyzikálna olympiáda

  Dňa 16.3.2016 sa uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády ktg. E a ktg. F. Našu školu reprezentovali a úspešne sa umiestnili: ktg. F: 3. miesto Richard Gajdoš (8.c), 5. miesto Alžbetka Jakubecová (8.c) a v ktg. E: 3. miesto Dávid Vikor (9.c) a 7. miesto Kristián Kičinka (9.b). V krajskom kole našu školu bude reprezentovať Dávid Vikor z 9.c. Blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria