Navigácia

 • Memoriál Jozefa Marcina

  Dňa 16.decembra 2014 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie basketbalového turnaja- 8.ročník Memoriálu Jozefa Marcina. Tento turnaj sa konal od 3. do 12.decembra 2014. Konečná tabuľka turnaja: chlapci- 1.miesto: 9.C, 2.miesto:8.C, 3.miesto:9.B, 4.miesto: 8.A, dievčatá- 1.miesto: 9.C, 2.miesto: výber žiačok 7.ročníka, 3.miesto: 9.B, 4.miesto: výber žiačok 8.ročníka. Na slávnostnom vyhodnotení boli ocenené najlepšie kolektívy diplomami a medailami. Potom nastúpili na palubovku v priateľskom zápase naše nádeje a žiaci a žiačky našej školy, ktorí navštevujú basketbalovú prípravku. Turnaj mal solídnu športovú úroveň, odohral sa v korektnej, žičlivej atmosfére. Všetci sa tešíme o rok, už v poradí na 9.ročník pekného basketbalového turnaja na našej škole.

 • Ruské slovo 2014/2015 - krajské kolo

  Dňa  12. 12. 2014 sa na ZŠ, T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese pôvodnej ruskej poézie a prózy  Ruské slovo 2014/2015. Ocenenia získali aj žiaci našej školy.

  POÉZIA:

   I.kategória (ruské prostredie)  - 2. miesto  Monika Šinkárová (4.A)  

  I.kategória ( neruské prostredie) – 3. miesto  Gabriel Kuriľak (4.C)

  II.kategória ( ruské prostredie) – 2. miesto  Anna Šešvak ( 9.B)

  VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

  Základná škola, J. Švermu 6 v Michalovciach zorganizovala v  školskom roku 2014/2015       7. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C ( žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií).  Do súťaže sa prihlásilo 18 žiakov, z toho na súťaž prišlo len 16 žiakov, víťazov  školského kola Olympiády zo SJL, zo 16 základných škôl  okresu Michalovce. Dňa 10. decembra si súťažiaci  zmerali svoje sily v písomnej časti (práca s textom a transformácia textu) a v ústnej časti (rečnícky prejav).  Prehĺbili si získané vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti  v materinskom jazyku. Počas súťaže bol dodržaný časový harmonogram a Metodicko-organizačné pokyny OSJL pre príslušný školský rok.

  V súťaži sa na prvom mieste umiestnila  žiačka Zita Koščová (ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce) 49 bodov, druhé miesto obsadila žiačka Klára Mošková (ZŠ P. Horova, Michalovce) 48 bodov  a tretie miesto získal Samuel Brecko (ZŠ, Tušická Nová Ves).

   Celková percentuálna úspešnosť  všetkých súťažiacich  - 63,47 %.

  Víťazi si odniesli knižné a vecné odmeny a výborný  pocit z dosiahnutého umiestnenia.  Žiačka našej školy  Zita Koščová - víťazka  okresného kola nás bude reprezentovať dňa  6. 2. 2015 v  krajskom kole Olympiády zo SJL v Košiciach. 

 • Milulášske vystúpenie pre dôchodcov

  Mikuláš, Mikuláš, čo mi len do okna dáš?“

  Takúto otázku si kladú nielen mnohé deti  na sviatok sv. Mikuláša. Možno je to prekvapujúce, ale Mikuláša očakávajú  aj dôchodcovia na Ul. Obrancov mieru v Michalovciach. Napriek tomu, že už majú pár rôčkov, radi si zaspomínajú na obdobie z detstva. A práve tieto čarovné chvíle im už niekoľko rokov spríjemňujú žiaci našej školy svojim kultúrnym programom. Starkých potešili milým slovom, spevom, tancom a ľudovou hudbou.Všetky deti vystupovali s prirodzenosťou im vlastnou. Ich vystúpenie vyvolalo na tvárach prítomných úsmev. U mnohých sa zaleskla aj slzička v oku.

  Záver už tradične patril kolede Tichá noc, ktorú spoločne spievali mladí aj starí.

  Táto pekná tradícia je nielen o prinášaní darčekov, ale hlavne o rozdávaní si vzájomnej lásky  a porozumenia v dnešnom uponáhľanom  živote.

 • Úspech na krajskom kole v stolnom tenise žiačok

  Dňa 5. decembra 2014 sa konalo krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl. Jeho organizátorom bola Základná škola vo Valalikoch, okres Košice-okolie. Naše dievčatá výborne reprezentovali školu a zaslúžene zvíťazili na tomto turnaji. Obhájili prvenstvo z minulého roka a postúpili na celoslovenské kolo. Zostava: Jana Terezková - 7. C, Daša Šinkarová - 7. C a Monika Šinkarová - 4. A, tréner: Mgr.Erik Anguš. Gratulujeme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 • Vianočný bazár

  Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí si zakúpili v dňoch 1. – 4. 12. 2014 na Vianočnom bazári naše výrobky. Vďaka Vám všetkým môžeme prispieť nadácii Dobrý anjel sumou 300,- eur,

  členovia záujmového útvaru Šikovné ruky

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  27.11.2011 sa uskutočnilo školské kolo OSJL , na ktorom sa zúčastnilo 19 žiakov 8. a 9.ročníka.

  Výsledky:

  8.ročník

  1. miesto: Michaela Hartwich – 8.C

  2.miesto: Viktória Sivá – 8.C

  3.miesto: Emma Čižmariková – 8.C

  9.ročník

  1.miesto: Zita Koščová – 9.C

  2.miesto: Alexandra Lacková – 9.B

  3.miesto: Diana Novotná – 9.D

  Blahoželáme!

 • 7.ročník " o Pohár primátora mesta Michalovce"- stolný tenis- dievčatá:

  24.novembra 2014 naše dievčatá v špotovej herni stolného tenisu ŠKST Michalovce, na Ul. kpt.Nálepku Michalovce zvíťazili a obhájili prvenstvo z minulého roka. O celkové prvenstvo sa zaslúžili: Jana Terezková (7.C), Monika Šinkarová (4.A), Ema Nebesníková (7.C) a Natália Poltoráková (7.B),pod vedením  učiteľa telesnej výchovy Mgr. Erika Anguša, gratulujeme k prvenstvu!

 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa zapojila v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc  do 5. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy pod názvom „Moja obľúbená kniha“.  Vyhlasovateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave  a  Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Žiaci I. a II. stupňa vyrobili spolu 500  záložiek, ktoré  poslali žiakom svojej partnerskej školy v Česku do  ZŠ Brno, Vejrostova 1. V predchádzajúcich ročníkoch  našimi  partnerskými školami boli ZŠ s MŠ v Prakovciach,  ZŠ Škultétyho 11 v Topoľčanoch a ZŠ, Dargovských hrdinov v Humennom. Tému  Moja obľúbená kniha žiaci výtvarne zvládli. Pani riaditeľka ocenila sladkou odmenou autorov 20 najkrajších záložiek z celkového počtu.  Tvorivosť a fantázia sa odzrkadlili  v záložkách, ktoré určite potešia budúcich majiteľov v  českom meste. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu.

 • Týždeň vedy a techniky

  24. 11. 2014

  V rámci týždňa Vedy a techniky 2014 sa uskutočnila na našej škole výstava Veda je zábava. Na výstave sa žiaci mohli pohrať, odskúšať si rôzne zaujímavé pokusy, pričom mladším spolužiakom  ich predvádzali starší žiaci, ktorí vysvetľovali  primeranou a zábavnou formou čo ako funguje, aký fyzikálny zákon sa za daným pokusom skrýva. Táto akcia bola veľmi úspešná a žiaci mohli zažiť aká je veda zaujímava a potrebná. Zachytené momenty z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť v galérii - fotoalbume na stránke našej školy. 

 • Matičný beh "O štít mesta Michalovce"

  Dňa 26.novembra 2014 sa konal na námestí mesta už tradičný 22.roč. Matičný beh " O štít mesta Michalovce". Koná sa pri príležitosti oslobodenia mesta. Naša škola obsadila všetky  žiacke kategórie. Úspechy našich žiakov: Najmladšie žiačky-nar. r.2003 a ml.: 1.miesto: Petronela Makšimová (6.C),5.miesto: Zina Čurmová (6.C) Najmladší žiaci- nar.r. 2003 a ml.: 3.miesto: Adam Bujdoš (5.C), Mladšie žiačky- roč.2001-2002: 1.miesto: Maxima Renáta Gaľová (7.C), Mladší žiaci- roč.2001-2002: 6.miesto: Martin Tima (7.C), Starší žiaci- roč.1999-2000: 6.miesto: Patrik Hadek (9.A). Gratulujeme k úspechom!

 • 7.ročník " o Pohár primátora mesta Michalovce"- stolný tenis- dievčatá

  24.novembra 2014 naše dievčatá v herni stolného tenisu ŠKST Michalovce, na Ul. kpt.Nálepku Michalovce zvíťazili a obhájili prvenstvo z minulého roka. O celkové prvenstvo sa zaslúžili: Jana Terezková (7.C), Monika Šinkarová (4.A), Ema Nebesníková (7.C) a Natália Poltoráková (7.B),pod vedením  učiteľa telesnej výchovy Mgr. Erika Anguša, gratulujeme k prvenstvu!

 • Stretnutie so spisovateľkou Tamarou Heribanovou

  21. 11. 2014

  20.11. 2014 sa žiaci 4.C zúčastnili besedy so spisovateľkou Tamarou Heribanovou v ZKGZ. Besede predchádzala dokonalá príprava - čítanie jej kníh (Misia Eva prísne tajné a Misia Eva v Thajsku), zhotovenie plagátu, príprava textov  a zaujímavých otázok na samotnú besedu. Najväčším zážitkom pre mladých čitateľov bola autogramiáda a spoločné fotografovanie s autorkou.
  Už teraz sa tešíme na ďalšiu besedu v ZKGZ a pekné spomienky, ktoré si odnesieme.

 • Stolný tenis

  Dňa 11. novembra 2014 sa v telocvični našej školy uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl. Naše dievčatá na celom turnaji nenašli premožiteľa a 4. rok po sebe získali titul Majster okresu! Gratulujeme k víťazstvu a držíme našim diečatám prsty na krajskom kole, ktoré sa koná dňa 5. decembra 2014  v športovej hale Valaliky, okres Košice-okolie.

 • V Košiciach sa v piatok 14. novembra 2014 uskutočnila zaujímavá súťaž Lomihlav. Súťažili družstvá zložené zo žiakov 7. - 9. ročníka v riešení matematických úloh, hádaniek a hlavolamov. Medzi 56 družstvami sa naše dve nestratili. Blahoželáme.

 • In Line

  Dňa 29.októbra 2014 sa v športovom areáli Základnej školy T.J.Moussona konala tradičná športová súťaž: 6.ročník " o Pohár primátora mesta Michalovce"  IN LINE. Je to súťaž v šprinte na kolieskových korčuliach žiakov a žiačok michalovských ZŠ. V kategórii mladších žiačok našu školu vzorne reprezentovala Sofia Silvia JAKUBOVÁ (6.A), ktorá získala prvenstvo. Gratulujeme k víťazstvu a držíme prsty našim žiakom v ďalších športových súťažiach.

 • Zber papiera

  Na štvrtok 16. októbra bol vyhlásený zber papiera, do ktorého sa zapojili žiaci zo všetkých tried našej školy. Najviac nazbierali dievčatá a chlapci zo IV. C triedy (p. uč. Tóthová), až 1 017kg papiera. Na 2. mieste s 960kg sa umiestnili žiaci z II. A a tretí v poradí skončili "béčkari" z 3. ročníka, ktorí nazbierali 749kg papiera. Na chvoste tabuľky len s dvomi kilogramami nazbieraného papiera zostali žiaci IX. A.

  V súťaži jednotlivcov si prvenstvo zaslúžil G. Kuriľák z víťaznej triedy s nazbieranými 499kg papiera.

  Spoločnými silami sa podarilo zhromaždiť až 11 468kg papiera, ktorý bol odovzdaný do zberných surovín. Ďalší zber je naplánovaný ešte na koniec tohto kalendárneho roka.

 • Plavecký výcvik

  V mesiacoch september a október sa žiaci 4.A, 4.B a 4.C zúčastnili plaveckého výcviku v Mestskej plavárni Michalovce. V priebehu 10 dní žiaci absolvovali 20 vyučovacích hodín plávania pod vedením učiteľov telesnej výchovy: Mgr. Š.Balogovej, Mgr. E.Anguša a Mgr. P.Buranovského. Žiaci boli rozdelení do troch výkonnostných skupín podľa svojich plaveckých schopností a zručností. Počas celého kurzu sa žiaci zdokonaľovali vo svojich schopnostiach, iní odstraňovali chyby a nedostatky pri plávaní a niektorí učili plávať. Posledný deň kurzu sa 23 žiakov zúčastnilo na " preteku " v bazéne, kde každý z nich preplával určitú vzdialenosť. Za svoje plavecké zručnosti boli žiaci ohodnotení  " mokrým vysvedčením ". Veríme, že plavecký výcvik zanechal v žiakoch len pekné spomienky a radosť z dosiahnutých výsledkov. Tešíme sa na plavecký kurz znova o rok !

 • Aktualizácia údajov

  9. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Školský rok 2014 - 2015

  Zo školského roka 2014/2015 čas už ukrojil jeden mesiac a všetci dospelí aj deti z našej veľkej školskej rodiny pracujú v plnom nasadení. S počtom žiakov 670 sme zo všetkých základných mestských škôl druhou najväčšou. Do prváckych lavíc tento rok zasadlo v troch triedach 73 žiakov. V ročníkoch 1. - 4. sa realizuje výučba v 12 triedach, piataci až deviataci nadobúdajú nové vedomosti v 17 triedach. Vzdelávanie a výchovu realizuje 52 pedagógov, vrátane 6 vychovávateliek. Kolektív nepedagogických pracovníkov tvoria 4 prevádzkové pracovníčky, 7 upratovačiek, na úseku stravovania pracuje 7 zamestnankýň. O bezproblémový chod školy sa starajú 3 technickí pracovníci. Po vyučovaní majú žiaci možnosť podľa záujmov realizovať sa v 46 krúžkoch  so športovým, umeleckým, vedecko-technickým či humanitným zameraním. V rámci letných opráv pribudla do užívania nová vydláždená plocha na školskom dvore a palubovka v telocvični. Novinkou sú tiež moderné videotelefóny , slúžiace na komfortnejšiu komunikáciu medzi rodičmi a vychovávateľkami pri výbere detí z ŠKD.     

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria