Navigácia

 • Prázdninová činnosť CVČ pri ZŠ

  23.02.2015 - futbal - chlapci o 10.00 hod. - Zodp.: Mgr. Marec
  23.02.2015 - florbal o 9.00 hod. - Zodp.: Mgr. Džara
  23.02.2015 - moderný tanec 2. - 3. ročník - o 10.00 hod. - Zodp.: Mgr. Kuriľáková, Bubáková

  24.02.2015 - futbal - chlapci o 10.00 hod. - Zodp.: Mgr. Marec
  24.02.2015 - basketbal - o 10.00 hod. - Zodp.: Mgr. Balogová

  2
  5.02.2015 - volejbal - o 10.00 hod. - Zodp.: Mgr. Anguš

  26.02.2015 - stolný tenis - o 10.00 hod. - Zodp.: Mgr. Anguš
  26.02.2015 - ľudový tanec 2. - 7. ročník - o 10.00 hod. - Zodp.: PaedDr. Juríková
  26.02.2015 - moderný tanec 5. - 9. ročník - o 10.00 hod. - Zodp.: PaedDr.Hricová, Mgr. Nižníková

   

 • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

           Inovačné trendy súčasného školstva prenikli v piatok 6.2.2015 nielen do výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučovaní a do ŠKD na Základnej škole J. Švermu 6 v Michalovciach.

           Tentoraz išlo o prehĺbenie finančnej gramotnosti detí a mládeže. Učitelia a vychovávatelia so žiakmi pripravili aktivity rôzneho charakteru so zameraním na spoznávanie papierových peňazí, mincí, ich hodnoty, zdroj finančných prostriedkov v rodine, osobný a rodinný rozpočet, analýzu internetových obchodov na podmienky EÚ v oblasti online predaja.

           Tieto teoretické poznatky si osvojili praktickými zručnosťami pomocou pracovných listov a výmenných búrz. Pracovali individuálne,ale aj v skupinách. Na riešenie problémov finančnej zručnosti využívali prácu s PC, prezentácie v Power Pointe, pracovali s tabletmi a interaktívnou tabuľou, ale aj manuálne sa podieľali pri príprave bankoviek, mincí z odpadového materiálu. Deti zo školských klubov sa spoločne zahrali na obchodníkov,kupcov a predajcov. Naučili sa pracovať s detskou pokladňou, spoznávali hodnotu peňazí a získavali prehľad o nadobudnutom zisku z predaja,tiež si mali možnosť vyskúšať, aké množstvo tovaru si môžu za pridelenú čiastku kúpiť. Týmto netradičným dňom si žiaci osvojili finančné zručnosti. Pri aktivitách využili medzipredmetové vzťahy informatickej výchovy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy, občianskej náuky i dejepisu.

           Veríme, že nadobudnuté zručnosti prispejú k lepšiemu hospodáreniu s vlastným vreckovým a k serióznemu prístupu k hodnote finančných prostriedkov.

 • Aktualizácia údajov

  10. 2. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • O Z N A M O PRERUŠENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

      Riaditeľstvo ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach oznamuje, že na základe zvýšeného počtu chýbajúcich žiakov z dôvodu chrípkového ochorenia, podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R čl. 5, bod 2c z 31.10.2005 prerušuje výchovno-vzdelávací proces v čase od :

  10. 02. 2015 – 13. 02. 2015

  Vyučovanie sa začne v pondelok 16. 02. 2015

  Mgr. Yvonne Kobilicová, riaditeľka  školy

   

 • BYSTRÉ HLÁVKY

  Aj tento školský rok si v poslednú januárovú stredu 12 žiakov zo 6 oddelení ŠKD zmeralo sily v súťaži Bystré hlávky. Cieľom bolo, v čo najkratšom čase správne vypracovať 5 zadaných úloh. Deti si preverili svoj postreh pri hľadaní rozdielov na zdanlivo rovnakých obrázkoch, riešili číselný hlavolam, hľadali zašifrované slová v texte, snažili sa nájsť správnu cestu v bludisku a lúštili krížovku. Najviac sa darilo dievčatám zo 4.ročníkov, obsadili prvé tri priečky a boli odmenené vecnými cenami. Ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno, za snahu si vyslúžili čokoládové tyčinky.  

 • ŠALIANSKY MAŤKO J.C. Hronského- okresné kolo

  Dňa 27.1. 2015 zorganizoval Dom Matice v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach, 22. ročník okresného kola súťaže Šaliansky Maťko J.Cígera Hronského. V prednese slovenskej povesti sa darilo  Gabrielovi Kuriľakovi zo 4.C , ktorý súťažil v II. kategórii a získal 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa  úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

 • PRAVDA: Najkrajší vianočný obrázok z našej školy

  Je to skutočne PRAVDA! Výherkyňou výtvarnej súťaže denníka Pravdy Moje najkrajšie Vianoce sa stala Karin Petruňová, žiačka 4.C triedy. Každý si predstavuje Vianoce inak – niekto nakreslil sánkovačku, iný betlehem či rodinnú pohodu pri vianočnom stromčeku. Ku Karinkinej vianočnej nálade prispievajú vianočné trhy , ktorých atmosféra je neopísateľná. Čaro tržnice „vykúzlila“ na svojom výkrese v spolupráci s p. učiteľkou Katarínou Berešíkovou . Vo výtvarnej súťaži sa darilo aj ďalším dvom žiakom našej školy. Ocenení boli aj Gabriel Kuriľak zo 4.C triedy, ktorého vyučujúcou výtvarnej výchovy je taktiež pani učiteľka Katka Berešíková a Samuel Balog, žiak 1.C triedy, ktorého pedagógom je Martina Tomovčíková. Všetkým oceneným blahoželáme!

 • Memoriál Jozefa Marcina

  Dňa 16.decembra 2014 sa v telocvični našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie basketbalového turnaja- 8.ročník Memoriálu Jozefa Marcina. Tento turnaj sa konal od 3. do 12.decembra 2014. Konečná tabuľka turnaja: chlapci- 1.miesto: 9.C, 2.miesto:8.C, 3.miesto:9.B, 4.miesto: 8.A, dievčatá- 1.miesto: 9.C, 2.miesto: výber žiačok 7.ročníka, 3.miesto: 9.B, 4.miesto: výber žiačok 8.ročníka. Na slávnostnom vyhodnotení boli ocenené najlepšie kolektívy diplomami a medailami. Potom nastúpili na palubovku v priateľskom zápase naše nádeje a žiaci a žiačky našej školy, ktorí navštevujú basketbalovú prípravku. Turnaj mal solídnu športovú úroveň, odohral sa v korektnej, žičlivej atmosfére. Všetci sa tešíme o rok, už v poradí na 9.ročník pekného basketbalového turnaja na našej škole.

 • ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO - školské kolo

  Dňa  15.12. sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Táto súťaž má svojim rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.  

  Žiaci súťažili v troch kategóriách. V každej kategórii hodnotila výkon súťažiacich porota . A aj keď to nemali jednoduché, nakoniec sa im podarilo určiť víťazov, ktorí budú mať možnosť ukázať svoj recitátorský talent na okresnom kole.

   I.kategória

  1. Barbora Sabovová 2.A

  2. Antónia Jakubecová 2.C

  3. Barbora Lucová 3.C

  II.kategória

  1.Gabriel Kuriľak 4.C

  2.Matúš Tomovčík 5.C

  3.Elisabeth Kováčová 4.A

  III. kategória

  1.Klára Gubíková 7.D

  2.Rebeka Kolesnáčová 7.C

  3. Alžbeta Jakubecová  7.C

  Všetkým víťazom blahoželáme. Veríme, že sa im bude dariť aj v okresnom  kole.

   

 • Ruské slovo 2014/2015 - krajské kolo

  Dňa  12. 12. 2014 sa na ZŠ, T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese pôvodnej ruskej poézie a prózy  Ruské slovo 2014/2015. Ocenenia získali aj žiaci našej školy.

  POÉZIA:

   I.kategória (ruské prostredie)  - 2. miesto  Monika Šinkárová (4.A)  

  I.kategória ( neruské prostredie) – 3. miesto  Gabriel Kuriľak (4.C)

  II.kategória ( ruské prostredie) – 2. miesto  Anna Šešvak ( 9.B)

  VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 • Vianočný bazár

  Vychovávateľky z ŠKD v dňoch 9. – 10. 12. 2014 po prvýkrát usporiadali Vianočný bazár. Počas dvoch dní mali rodičia, žiaci i široká verejnosť možnosť kúpiť si za symbolické ceny rôzne druhy oblečenia a obuvi, hračky, knihy, bižutériu aj darčekové i dekoratívne predmety. Zrealizovaný nápad priniesol úžitok nielen kupujúcim, ale aj organizátorkám – vďaka úspešnému predaju sa podarilo získať finančné prostriedky v hodnote 295 eur. Budú použité na zakúpenie didaktických pomôcok a hier pre deti z ŠKD. Zostatkový tovar z bazáru bol venovaný na charitatívne účely.

 • Týždeň zdravej výživy

  Novinkou pre deti v školskom klube v rámci Týždňa zdravej výživy v mesiaci november bola aktivita pod názvom „Recepty Macka Pusíka“ s výdatnou pomocou vedúcej školskej jedálne p. Čižmárovej a našich milých kuchárok boli pripravené originálne chuťovky a ľahké jedlá z ovocia, zeleniny a iných druhov nutrične vyvážených potravín, ktoré sú uverejňované v časopise pre deti Macko Pusík. Prioritou bolo deťom ukázať, že stravovať sa dá nielen zdravo, ale a hravo. V budúcom školskom roku plánujeme toto podujatie zatraktívniť tým, že deti spolu s p. vychovávateľkami budú mať možnosť vyskúšať si prípravu chutných zdravých jedál podľa jednoduchých receptúr. 

 • ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE V ŠKD PRE RODIČOV A PRIATEĽOV

  Na predvianočný zhon zabudli všetci, ktorí sa v stredu 17. decembra 2014 podvečer zišli v efektne vyzdobenej jedálni našej školy. Počas dvoch hodín si rodičia, rodinní príslušníci a priatelia školy vychutnali atmosféru blížiacej sa zimy i nadchádzajúcich Vianoc. Detí z ŠKD sa pod vedením svojich vychovávateliek predviedli v pásme básní, piesní, tancov a scénok. Úvodný pôsobivý nástup účinkujúcich s kahančekmi v rukách, veselé, milé aj dojímavé programové čísla snaživých detí i záverečnú Tichú noc zaspievanú v žiare prskaviek oceňovali prítomní búrlivým potleskom. Neopakovateľné čaro podujatia zdôraznilo aj profesionálne ozvučenie a zaujímavé svetelné efekty. Pochvalné ohlasy na organizáciu a priebeh celej akcie, osobitné poďakovanie od riaditeľky Mgr. Y. Kobilicovej a od zástupkyne rodičov p. Krajníkovej boli ocenením náročnej a záslužnej práce vychovávateliek Bednárovej, Bendzákovej, Bubákovej, Mihalikovej, Mgr. Mojsejovej, Vaľkovej a Žarnayovej.

 • Vianočná besiedka - 2.B

  "Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme....". Touto vianočnou koledou začala besiedka žiakov II. B triedy. Blížia sa Vianoce a žiaci si pripravili pre svojich rodičov i starých rodičov vianočné pásmo tradícií a zvykov z nášho regiónu v zemplínskom nárečí pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Heleny Juríkovej. Prekvapením pre rodičov a starých rodičov boli deti oblečené v ľudových krojoch, čo vyčarilo úsmev na tvárach prítomných.
  V závere prišli aj betlehemci, ktorí popriali všetkým šťastné, radostné a požehnané vianočné sviatky. Počas vystúpenia sa v nejednom dospelom oku objavili slzy radosti a hrdosti na svoje deti. Poďakovanie za krásny podvečer patril všetkým. Šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2015 !

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo

  Základná škola, J. Švermu 6 v Michalovciach zorganizovala v  školskom roku 2014/2015       7. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C ( žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií).  Do súťaže sa prihlásilo 18 žiakov, z toho na súťaž prišlo len 16 žiakov, víťazov  školského kola Olympiády zo SJL, zo 16 základných škôl  okresu Michalovce. Dňa 10. decembra si súťažiaci  zmerali svoje sily v písomnej časti (práca s textom a transformácia textu) a v ústnej časti (rečnícky prejav).  Prehĺbili si získané vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre, komunikačné zručnosti a kreatívne schopnosti  v materinskom jazyku. Počas súťaže bol dodržaný časový harmonogram a Metodicko-organizačné pokyny OSJL pre príslušný školský rok.

  V súťaži sa na prvom mieste umiestnila  žiačka Zita Koščová (ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce) 49 bodov, druhé miesto obsadila žiačka Klára Mošková (ZŠ P. Horova, Michalovce) 48 bodov  a tretie miesto získal Samuel Brecko (ZŠ, Tušická Nová Ves).

   Celková percentuálna úspešnosť  všetkých súťažiacich  - 63,47 %.

  Víťazi si odniesli knižné a vecné odmeny a výborný  pocit z dosiahnutého umiestnenia.  Žiačka našej školy  Zita Koščová - víťazka  okresného kola nás bude reprezentovať dňa  6. 2. 2015 v  krajskom kole Olympiády zo SJL v Košiciach. 

 • Mikulášske vystúpenie pre dôchodcov

  Mikuláš, Mikuláš, čo mi len do okna dáš?“

  Takúto otázku si kladú nielen mnohé deti  na sviatok sv. Mikuláša. Možno je to prekvapujúce, ale Mikuláša očakávajú  aj dôchodcovia na Ul. obrancov mieru v Michalovciach. Napriek tomu, že už majú pár rôčkov, radi si zaspomínajú na obdobie z detstva. A práve tieto čarovné chvíle im už niekoľko rokov spríjemňujú žiaci našej školy svojim kultúrnym programom. Starkých potešili milým slovom, spevom, tancom a ľudovou hudbou.Všetky deti vystupovali s prirodzenosťou im vlastnou. Ich vystúpenie vyvolalo na tvárach prítomných úsmev. U mnohých sa zaleskla aj slzička v oku.

  Záver už tradične patril kolede Tichá noc, ktorú spoločne spievali mladí aj starí.

  Táto pekná tradícia je nielen o prinášaní darčekov, ale hlavne o rozdávaní si vzájomnej lásky  a porozumenia v dnešnom uponáhľanom  živote.

 • Úspech na krajskom kole v stolnom tenise žiačok

  Dňa 5. decembra 2014 sa konalo krajské kolo v stolnom tenise žiačok základných škôl. Jeho organizátorom bola Základná škola vo Valalikoch, okres Košice-okolie. Naše dievčatá výborne reprezentovali školu a zaslúžene zvíťazili na tomto turnaji. Obhájili prvenstvo z minulého roka a postúpili na celoslovenské kolo. Zostava: Jana Terezková - 7. C, Daša Šinkarová - 7. C a Monika Šinkarová - 4. A, tréner: Mgr.Erik Anguš. Gratulujeme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

 • Vianočný bazár

  Ďakujeme žiakom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí si zakúpili v dňoch 1. – 4. 12. 2014 na Vianočnom bazári naše výrobky. Vďaka Vám všetkým môžeme prispieť nadácii Dobrý anjel sumou 300,- eur,

  členovia záujmového útvaru Šikovné ruky

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  27.11.2011 sa uskutočnilo školské kolo OSJL , na ktorom sa zúčastnilo 19 žiakov 8. a 9.ročníka.

  Výsledky:

  8.ročník

  1. miesto: Michaela Hartwich – 8.C

  2.miesto: Viktória Sivá – 8.C

  3.miesto: Emma Čižmariková – 8.C

  9.ročník

  1.miesto: Zita Koščová – 9.C

  2.miesto: Alexandra Lacková – 9.B

  3.miesto: Diana Novotná – 9.D

  Blahoželáme!

 • 7.ročník " o Pohár primátora mesta Michalovce"- stolný tenis- dievčatá:

  24.novembra 2014 naše dievčatá v špotovej herni stolného tenisu ŠKST Michalovce, na Ul. kpt.Nálepku Michalovce zvíťazili a obhájili prvenstvo z minulého roka. O celkové prvenstvo sa zaslúžili: Jana Terezková (7.C), Monika Šinkarová (4.A), Ema Nebesníková (7.C) a Natália Poltoráková (7.B),pod vedením  učiteľa telesnej výchovy Mgr. Erika Anguša, gratulujeme k prvenstvu!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria