Navigácia

 • Otvorenie školského roka 2015/2016

  2. septembra sa na školskom dvore uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016. Stretli sa na ňom učitelia a žiaci, ale aj rodičia prváčikov, ktorí prišli povzbudiť svoje ratolesti. Po krátkom kultúrnom programe zazneli príhovory pani riaditeľky Kobilicovej, pána ministra a viceprimátora mesta MUDr. B. Bančeja.

  Takže začiatok máme za sebou a teraz, hurá, do práce!

 • Aktualizácia údajov

  4. 9. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Začiatok školského roka 2015/2016

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 na školskom dvore o 8.30  hod.

 • Moje ľudské práva

  MOJE ĽUDSKÉ PRÁVA - celoslovenská umelecká súťaž už pozná svojich víťazov.

  Umelecká súťaž, vyhlásená Slovenským národným strediskom ľudských práv, bola ďalšou súťažou, v ktorej sa našim žiakom darilo. 

  V 1. kategórii  ( 1.- 4. roč. ) získala 1. miesto žiačka 1.c triedy Laura Frenáková, pod vedením PaedDr. M. Tomovčíkovej.

  V 2. kategórii ( 5. - 9. roč. ) získal 1. miesto žiak 5.c Matúš Tomovčík a 2. miesto žiačka 9.c Viktória Cseryová, obidvaja pod vedením Mgr. Ľ. Bertičovej.

  Srdečne blahoželáme.

 • DETI MAĽUJÚ VOJAKOV

  15.ročník celoslovenskej súťaže "Deti maľujú vojakov", vyhlásenej ministrom obrany Martinom Glváčom a časopisom obrany priniesol našim žiakom úspech. V kategórii mladších žiakov sa na 1. mieste umiestnil Matúš Tomovčík z 5.C ( pod vedením Mgr. Ľ. Bertičovej ) a na 2. mieste sa umiestnila Alexandra Borščová z 3.B ( pod vedením PaedDr. K. Berešíkovej.)

  Dňa 17.júna 2015 sa žiaci zúčastnili slávnostného odovzdávania cien na Vrtuľníkovom krídle v Prešove, kde bol pre nich pripravený bohatý program: obhliadka vrtuľníkov, hangárov, riadenie na vrtuľníkovom trenažéri a pod. Bol to pre nich obrovský zážitok. Viac fotografií na  www.letiskopresov.mil.sk

  Deti maľujú vojakov

 • Exkurzia EVVZ

  21. 6. 2015

  Dňa 19.6.2015 žiaci 5C triedy navštívili " Múzeum vody" /Enviromentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie/ v priestoroch Úpravne vody Hrádok v Michalovciach. Expozícia oboznámila žiakov, odkiaľ voda prichádza, kam smeruje, kde končí. Priblížila históriu vzniku vodovodu a kanalizácie v Michalovciach a prácu vo vodnom hospodárstve. Múzeom nás previedol riaditeľ VVS v Michalovciach Ing. Oliver Petrík. Žiaci boli prednáškou a expozíciou nadšení.

 • ĽUDSKÉ PRÁVA OČAMI DETÍ -celoslovenská výtvarno-literárna súťaž

  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák odovzdával v pondelok 15.júna ceny víťazom výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí. Jej cieľom bolo podporiť výučbu i verejnú diskusiu o ľudských právach a spoznať, ako vnímajú ľudské práva práve tí najmenší.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách — výtvarná súťaž, ktorá bola určená žiakom 1. stupňa ZŠ a literárna súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Tohtoročnou témou prác bolo „Moje ja – ja som!“.

  Vo výtvarnej súťaži sa umiestnili aj žiaci našej školy. Žiak 4.C triedy Gabriel Kuriľak svojou prácou „To som ja“ získal 4. miesto. Jeho spolužiačka Karin Petruňová obsadila siedme miesto s prácou „ Zrkadlo budúcnosti“. Vyučujúcou výtvarnej výchovy oboch žiakov je PaedDr. Katarína Berešíková. Žiakom sa venuje od prvého ročníka, a to nielen v čase vyučovacieho procesu, ale aj v popoludňajších hodinách. Dôkazom toho, že sa im darí, svedčia aj umiestnenia na mnohých iných výtvarných súťažiach, ktoré sa konali na celoslovenskej úrovni.

  Súťaž Ľudské práva očami detí  sa koná tretí rok a zapojilo sa do nej 393 základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré celkovo poslali 1054 výtvarných prác a 284 literárnych prác. Všetky ocenené práce boli najprv prezentované na slávnostnom odovzdávaní cien v historických priestoroch Palugyayovho paláca v Bratislave. V súčasnosti sú ocenené práce vystavené na zastupiteľských úradoch SR a kultúrnych inštitútoch v zahraničí.

           

   

 • Priateľské stretnutie vo Vyškove

     Žiaci ZŠ, Jána Švermu 6 v Michalovciach reprezentovali svoju školu i mesto v partnerskom meste Vyškov na Morave s ľudovými tancami i piesňami Zemplína.Vystúpili na školskej akadémii ZŠ, Letní pole v dňoch 10. 06 – 12. 06. 2015. Partnerstvo škôl trvá už desaťročie a vzájomné vystúpenia sú obohatením kultúrnych podujatí. Pripravený program našich žiakov hostia a diváci ocenili búrlivým potleskom a vyjadrili nadšenie nad zemplínskymi tancami.

    Učitelia ZŠ

 • Majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike žiačok ZŠ

  V stredu 17.júna 2015 sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike žiačok základných škôl. Dejiskom bol Atletický štadión v Nových Zámkoch.Po víťazstve na krajskom kole našu školu  výborne reprezentovala žiačka 7.C triedy Maxima Renáta Gaľová. V disciplíne beh na 800 metrov obsadila veľmi pekné 6.miesto časom 2:34,58. Blahoželáme k úspechu a držíme prsty na ďalších súťažiach!

 • Malý futbal - O pohár primátora mesta Michalovce

  Na multifunkčnom ihrisku ZŠ Okružná 17 v Michalovciach sa konali turnaje v Malom futbale žiakov michalovských základných škôl " O pohár primátora mesta Michalovce". V utorok 16.6.2015 žiaci 7.-8.ročníka pod vedením učiteľa Mgr.Jozefa Marca obsadili 3.miesto. O deň neskôr si rovnako úspešne  počínali žiaci 1.-2.ročníka pod vedením učiteľa Mgr.Petra Buranovského, keď skončili na peknom 3.mieste. Gratulujeme k úspechom!

 • Celoslovenská súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  Dňa 5. júna sa v Šintave konalo vyhlásenie výsledkov 6. ročníka celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Záštitu nad touto súťažou  prevzal prvýkrát predseda parlamentu Peter Pelegrini.. Témy boli spoločné pre literárnu i výtvarnú časť súťaže: Posolstvo našich predkov, Slovensko v minulosti a v súčasnosti, Kedysi dávno, Ja a Svätopluk.

  S radosťou konštatujeme, že žiakom našej školy sa vo výtvarnej časti tejto celoslovenskej súťaže veľmi darilo. Výsledky hodnotenia:

  I.kategória:

  1. miesto Hana Hajdučková ( 1.C) vyučujúci PaedDr. Martina Tomovčíková

  Čestné uznanieHugo Hakoš (1.C) vyučujúci PaedDr. Martina Tomovčíková

  II. kategória:

  1.miestoGabriel Kuriľak (4.C) vyučujúci PaedDr. Katarína Berešíková

  3. miestoKarin Petruňová (4.C) vyučujúci PaedDr. Katarína Berešíková

  III. kategória:

  3. miestoMatúš Tomovčík (5.C)  vyučujúci Mgr. Ľudmila Bertičová

  Srdečne blahožeáme!

  Všetky víťazné práce si môžete pozrieť tu:

  http://www.zssintava.edu.sk/index.php/svatoplukovo-kralovstvo/11-svatoplukovokralovstvo/70-svatopluk-6-rocnik

 • Školský poznávací výlet v Poľsku

  V dňoch 2.6. – 4.6. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili školského poznávacieho výletu v Poľsku. Prvý deň prešli bránami koncentračných táborov Auschwitz a Birkenau, kde sa oboznámili s neľahkými osudmi väzňov. Druhý deň si prezreli krásy soľnej bane vo Wieliczke. Ochutnali, či je soľ ozaj slaná a popritom si vypočuli zaujímavosti o tejto bani. Neodmysliteľnou súčasťou tohto výletu bola aj prehliadka Krakowa, jeho opevnenia a pamiatok, vrátane kráľovského sídla Wawel. Počasie nám prialo, tak sme si okrem suvenírov domov priniesli aj krásne fotografie a milé spomienky.

 • Krása ukrytá v rozprávkach

  Úspech v celoslovenskej výtvarnej súťaži " Krása ukrytá v rozprávkach "

  V celoslovenskej výtvarnej súťaži " Krása ukrytá v rozprávkach" sme dosiahli ďalší úspech. Žiak 5.c Matúš Tomovčík pod vedením p. uč. Ľ. Bertičovej získal ocenenie v súťaži vyhlásenej občianskym združením Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, pod záštitou indického veľvyslanca, jeho excelencie Shri Param Jit Mann.  Pán veľvyslanec osobne odovzdal ceny na slávnostnom vyhodnotení a otvorení vernisáže dňa 28.5.2015 v Prešove.

  Viď fotoalbum

 • Viacboj všestrannosti

  9. 6. 2015

  Žiaci 1.- 3. ročníka našej školy sa dňa 9.6.2015 zúčastnili súťaže vo viacboji všestrannosti " O pohár primátora mesta Michalovce " na ZŠ, J.A. Komenského 1. Súťaž absolvovalo spolu 24 žiakov. 4.členné družstvá chlapcov a dievčat súťažili v jednotlivých disciplínach za svoj ročník. Žiaci získali niekoľko pekných umiestnení.

  Kategória  1. ročník : Hanka Hajdučková (1.C) - 2.miesto v behu na 300 m,

      Karin Čverčková (1.C) - 2.miesto v behu na 30 m,

      Hugo Hakoš (1.C) - 3.miesto v skoku do diaľky z miesta

  Kategória  2. ročník : Slavo Badžo (2.C) - 3.miesto v hode kriketovou loptičkou,

      Barbora Sabovová (2.A) - 1.miesto v skoku do diaľky z miesta, 1.miesto v hode kriketovou loptičkou,

      Noel Gulika (2.A) - 3.miesto v šplhu na tyči, 3.miesto v skoku do diaľky z miesta, 1.miesto v behu na 300 m,

      Adam Gomboš (2.A) - 2.miesto v skoku do diaľky z miesta

  Kategória 3. ročník :  Karolína Horňáková (3.A) - 2.miesto v behu na 50 m,

      Nikola Štefaniková (3.C) - 2.miesto v šplhu na tyči.

  Celkové umiestnenie : 1. ročník - 3. miesto

        2. ročník - 2. miesto

        ZŠ, J.Švermu 6 - 3. miesto

  Blahoželáme k úspechu ! wink

   

 • MDD - Vojaci a policajti deťom

  Každoročne si 1. júna pripomíname Medzinárodný deň detí rôznymi aktivitami. Žiaci prvého stupňa našej školy ho tento rok prežili netradične a veľmi zaujímavo. Do areálu školy zavítali vojaci z 22. mechanizovaného práporu, príslušníci Vojenskej polície a Mestskej polície. Deti si prezreli vojenskú techniku, vyskúšali si ochranné masky s ochranným odevom i resuscitáciu, zoznámili sa s pozitívami i negatívami práce ostreľovača, radiačnou, chemickou a biologickou ochranou. Páčilo sa im vyhľadávanie drog vojenským psom. Najväčším zážitkom pre malých aj veľkých boli dynamické ukážky zásahov mestskej polície so psom prezentované inšpektorom pánom Stanislavom Bamburákom. Jeho činnosť prítomní odmenili nadšeným potleskom.

  Všetkým vojakom i policajtom za príjemne strávené predpoludnie ďakujeme a už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

   

 • Úspech na krajskom kole v atletike žiačok

  V stredu 3. júna 2015 sa konalo krajské kolo Košického kraja v atletike žiačok základných škôl. Jeho dejiskom bol atletický štadión Akademik Technickej univerzity v Košiciach. Našu školu výborne reprezentovala žiačka 7.C triedy Maxima Renáta Gaľová.

  V atletickej disciplíne beh na 800 metrov získala prvenstvo časom 2:39,77. Postúpila na celoslovenské kolo v atletike žiačok ZŠ, ktoré sa uskutoční dňa 17. júna 2015 na atletickom štadióne v Nových Zámkoch. Držíme prsty,nech sa jej darí!

 • HEVITOUR 60 – beseda s Danielom Hevierom

  Malí čitatelia z tried 3.C (Mgr. D. Čolláková) a 4.C (PaedDr. M. Tóthová) sa v piatok 29.5.2015 stretli s veľkým slovenským spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý v rámci svojej HEVITOUR 60 zavítal aj do Michaloviec. Beseda patrila nielen zvedavým otázkam, ale aj spevu, repu a autogramiáde. Deti boli z jeho vystúpenia nadšené a na konci zožal spisovateľ búrlivý potlesk.

 • Štúrov Zvolen

  14. mája 2015 sa v ZOS konalo regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Naši žiaci svojimi prejavmi dokázali, že majú bohatú slovnú zásobu, sú pohotoví a schopní vystúpiť pred publikom.

  Výsledky v 1. kategórii

  2.miesto – Gabriel Kuriľak – 4.C

  2.miesto – Matúš Tomovčík – 5.C

  3.miesto – Nina Berešíková – 5.C

  Výsledky v 2. kategórii

  2.miesto – Viktória Sivá – 8.C

  2.miesto – Viktória Cseryová – 9.C

  Blahoželáme!

 • Medzinárodný deň mlieka

  Mlieko je dôležitou potravinou v živote človeka. Sprevádza ho od narodenia a po celý život je súčasťou ľudskej výživy v najrozličnejších podobách. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si ho ľudia každoročne pripomínajú tretí májový utorok ako Medzinárodný deň mlieka. Tento rok sme sa rozhodli venovať na našej škole bryndzi, lebo je najstarším produktom syrárskej výroby na Slovensku, vzniká výlučne prírodnou cestou bez chemických alebo fyzikálnych zásahov človeka, má vysoký obsah vápnika a mnoho ďalších predností. Tie sme si vyzdvihli v dopoludňajšej prednáške. Popoludnie sa nieslo v školskej jedálni pod taktovkou vedúcej školskej jedálne pani Čižmárovej. Prítomní žiaci aj dospelí si doplnili poznatky o bryndzi. Úspešní respondenti ankety si odniesli vecné ceny. Vďaka sponzorom ,KOLIBA Trade, s.r.o. Hriňová, M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce, NESTLÉ Prievidza a INMEDIA, s.r.o. Zvolen, pripravili tety kuchárky ochutnávku bryndze na rozličný spôsob. Chcete vedieť, čo sme mali? Pozrite si fotoalbum na stránke našej školy. Spestrením podujatia bola aj účasť šéfkuchára hotela Glamour pána Pšaka. Ako veľmi nám chutilo, svedčili prázdne nádoby.

  Medzinárodný deň mlieka je za nami. Už teraz sa tešíme, čo nás čaká o rok.

 • Okresné kolo v atletike

  Atletický areál Základnej školy Komenského 1 v Michalovciach bol dejiskom okresného kola v atletike žiakov ZŠ. V utorok 19.mája 2015 súťažili pretekári v jednotlivých disciplínach. Umiestnenie žiakov našej základnej školy:

  Súťaž kolektívov v atletických disciplínach: chlapci - 4. miesto, dievčatá - 4. miesto

   

  Súťaž jednotlivcov:

  Chlapci:

  3.miesto- Benjamín Šamuľák (9.C): beh na 60 m a skok do diaľky

  4.miesto- štafeta v behu 4x60m

  5.miesto- Erik Klima (9.A): hod kriketovou loptičkou

   

  Dievčatá:

  1.miesto- Maxima Renáta Gaľová (7.C): beh na 800 m

  4.miesto- štafeta v behu na 4x60 m, Lucia Procová (9.B): beh na 60 m, Maxima Renáta Gaľová (7.C): beh na 300 m

   

  Gratulujeme k úspechom a  žiačke 7.C Maxime Renáte Gaľovej držíme prsty na krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2015 na atletickom štadióne v Košiciach.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria