Navigácia

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  10.11.2015 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa na ňom 23 žiakov 8. a 9.ročníka.

  Výsledky:

  8. ročník

  1. miesto: Simona Borková – 8.A

  2. miesto: Dáša Šinkarová – 8.C

  3. miesto: Olívia Baková – 8.C

  9. ročník

  1. miesto: Viktória Sivá – 9.C

  2. miesto: Emma Čižmáriková – 9.C

  3. miesto: Michaela Hartwich – 9.C

  Blahoželáme!

 • Okresné kolo vo vybíjanej 3.-4. ročník

    Dňa 20.novembra 2015 sa v telocvični ZŠ Strážske konalo okresné kolo koedukovaných (zmiešaných : chlapcov a dievčat) družstiev - vybíjaná žiakov a žiačok 3.-4.ročníka. Naši žiaci si počínali úspešne, skončili na peknom 3.mieste. Konečná tabuľka: 1.ZŠ Moussona Michalovce, 2.ZŠ Krymská Michalovce, 3. ZŠ Jána Švermu Michalovce, 4.ZŠ Strážske. Blahoželáme!

 • Prijatie najlepších žiakov

    Pri príležitosti Dňa študentov najúspešnejších žiakov základných škôl prijal primátor mesta V. Záhorčák. Dňa 18.11.2015 v priestoroch „Zlatého Býka“ sa na prijatí zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach v školskom roku 2014/2015. Pán primátor im poďakoval za reprezentáciu mesta a poprial veľa úspechov do ďalšej práce.

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ, J.Švermu 6 v Michalovciach oznamuje, že v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z. § 150 ods. 5 udeľuje riaditeľské voľno žiakom 6.-9. ročníka na deň 25. novembra 2015 (streda) z dôvodu  " TESTOVANIA  5 ".

 • Cena Andreja Chudobu

    Obec Pukanec (okr. Levice) je neodmysliteľne spätá s významným slovenským básnikom a prozaikom Andrejom Chudobom. Preto práve v tejto obci sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie už 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe s názvom Cena Andreja Chudobu.  Žiačka našej školy, Tatiana Brandičová z 8.C triedy, sa v I. kategórii umiestnila na krásnom 2. mieste. K úspechu jej srdečne blahoželáme!

 • Okresné kolo v stolnom tenise

    Dňa19.novembra 2015 sa v telocvični našej školy konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok a žiakov základných škôl. V kategórii dievčat štartovali 4 družstvá, podobne aj u chlapcov 4 družstvá. Naše žiačky obsadili 1.miesto a žiaci skončili na veľmi peknom 3.mieste.
  Zostava - žiačky: Jana Terezková, Daša Šinkarová (8.C), Monika Šinkarová (5.A), Natália Poltoráková (8.B).
  Zostava - žiaci: Tomáš Terezka (4.A), Nikolas Čorba (9.B), Tomáš Čorba, Marián Kužma (9.C)

  Gratulujeme k úspechom!

 • Aktualizácia údajov

  20. 11. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Stolný tenis

    V piatok 13.novembra 2015 sa v telocvični našej školy konala tradičná súťaž v stolnom tenise.  Bol to už 8.ročník pod názvom        "O pohár primátora mesta Michalovce". V kategórii dievčat štartovali 4 michalovské ZŠ, podobne aj u chlapcov 4 školy. Naše žiačky obsadili 1.miesto a žiaci skončili na  2.mieste.
  Zostava - žiačky: Jana Terezková, Daša Šinkarová  (8.C), Monika Šinkarová (5.A)
  Zostava - žiaci: Tomáš Terezka (4.A), Nikolas Čorba (9.B), Tomáš Čorba (9.C)

  Gratulujeme k úspechom !

 • Z činnosti cyklistického krúžku CVČ

      Životné vzory ovplyvňovali vždy. Nie je tomu inak ani v súčasnej pretechnizovanej dobe, kedy nadobúdame dojem, že počítačová myš nám prirástla k dlani. Členovia cyklististického krúžku CVČ   sa nechali nahovoriť a nadobudli presvedčenie, že výdrž, ctižiadostivosť, zmysel pre fair play nie sú len prázdne slová Petra Sagana. Pravidelne trávia soboty na cyklotrasách v okolí mesta. Trasy sa neustále predlžujú a zároveň stúpa počet členov krúžku. Napriek únave vždy znova radi nasadajú na bicykle a púšťajú sa v ústrety novým výzvam.

 • Záložka do knihy spája školy

    Naša škola sa zapojila pri príležitosti 10. výročia  Medzinárodného dňa školských knižníc  do 6. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy pod názvom „Múdrosť ukrytá v knihách “.  Vyhlasovateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave  a  Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Žiaci I. a II. stupňa vyrobili spolu 500  záložiek, ktoré  poslali žiakom svojej partnerskej školy v Česku do 2. ZŠ Plzeň, Schwarzova 20. V predchádzajúcich ročníkoch  našimi  partnerskými školami boli ZŠ s MŠ v Prakovciach,  ZŠ Škultétyho 11 v Topoľčanoch,  ZŠ, Dargovských hrdinov v Humennom a ZŠ v Brne, Vejrostova 1 v Českej republike. Tému  žiaci obsahovo a výtvarne zvládli. Pani riaditeľka ocenila sladkou odmenou autorov 14 najkrajších záložiek z celkového počtu.  Tvorivosť a fantázia sa odzrkadlili  v záložkách, ktoré určite potešia budúcich majiteľov v  českom meste. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu.

   

 • Beseda s dentálnou hygieničkou v ŠKD

    Mesiac október je nielen mesiac úcty k starším, ale je to aj mesiac zdravých zubov. K nám do ŠKD sme si preto dňa 22.10. (štvrtok) pozvali dentálnu hygieničku Adrianu, ktorá našim deťom porozprávala nielen o zdravých zúbkoch, ale aj o tom ako sa máme o naše zuby správne starať, aby boli krásne, zdravé a bielučké.

  Deti boli rozdelené do dvoch skupín po tri oddelenia ŠKD, ktoré sa zhromaždili v triede 4.B. Mali možnosť vidieť model zdravého chrupu, ale aj zúbky, ktoré boli zasiahnuté kazom. Poprezerali si zaujímavú obrázkovú knihu s pohyblivými obrázkami, videli rôzne veľké makety vnútornej a vonkajšej stavby zubov. Ich úlohou bolo doniesť si svoju zubnú kefku, aby si pod odborným „očkom“ špecialistu vyskúšali ako si svoje zúbky správne vyčistiť.

  Cieľom tejto besedy bolo nielen dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácií o našom chrupe, zúbkoch a prevencii proti kazom, ale vidieť aké rôzne druhy kefiek a pomôcok na čistenie zubov existuje. Ale hlavnou prioritou bolo naučiť sa správne čistiť svoje zúbky.

 • Úcta k starším

    Október Mesiac úcty k starším - myslíte, že je to prežitok? Dnešná doba prináša kult krásy a dokonalosti, nepatria sem starí a chorí ľudia. No aj napriek tomu alebo práve preto si našu úctu, potešenie srdca a duše zaslúžia. Našim žiakom sa to pri návšteve Zariadenia opatrovateľskej služby na Hollého ulici 9 podarilo. Svojimi piesňami, tancom i prednesom vyčarili starkým úsmev, ale i slzu na tvári. 

  ... zaslúžia si našu úctu i obdiv.

 • Vyrezávanie tekvíc

   Vyrezávanie tekvíc je na našej škole akciou, ktorá sa každoročne uskutočňuje v jesennom období. Ani tento rok tomu nebolo inak. Rodičia a starí rodičia spolu so žiakmi 1.stupňa prišli s tvorivými nápadmi. Všetci pracovali ako usilovné včielky. Šikovné ruky spoločne vytvorili krásne tekvice, ktoré svietili medzi dverami školy celý večer a dotvárali jesennú atmosféru celému sídlisku. Tety kuchárky pripravili občerstvenie, ktoré po práci padlo všetkým vhod.

 • Jesenné potulky prírodou

    Jesenné potulky prírodou...výstižné pre žiakov turistického záujmového útvaru CVČ, ktorí využili sobotné slnečné počasie na pobyt v prírode. Tentoraz si vybrali obec Slanec a jej starobylý hrad. Cestou naň obdivovali krásu prírody, zbierali lesné plody, dýchali čerstvý vzduch, zabávali sa a šantili. Obnovená hradná veža a náučné texty im priblížili kus histórie a život našich predkov. Plní nových zážitkov a poznatkov už počas spiatočnej cesty vlakom rozmýšľali o cieli ďalšieho celodenného výletu.

 • Imatrikulácia našich prvákov - ušiakov

   V týchto jesenných, daždivých dňoch p. vychovávateľky skrášlili telocvičňu školy nádhernou výzdobou. Zaburácala slávnostná melódia a 3 prvácke triedy nastúpili pred svojich rodičov, st. rodičov a vedenie školy.

  Po krátkom kultúrnom programe riad. školy Mgr. Yvonne Kobilicová pasovala malých prvákov – ušiakov za právoplatných žiakov našej školy. Deti naspievali prvácku hymnu, zložili sľub, zasúťažili si a zatancovali. Zo slávnosti si deti odniesli prvácke uši, sľub a logo školy na štipci. Po slávnosti vedúca ŠJ a tety kuchárky pripravili deťom aj rodičom malé pohostenie.

  Ďakujeme rodičom za hojnú účasť a veríme, že sa s vami budeme stretávať aj na rôznych iných celoročných aktivitách usporiadavaných vychovávateľkami ŠKD.

 • Päť ocenení vo výtvarnej súťaži „ Podoby Zemplína“

    V pondelok 19. 10. 2015 ukončilo Občianske združenie Podoby Zemplína s podporou mesta Michalovce  detskú výtvarnú súťaž  „ Podoby Zemplína“ vernisážov.  Téma tejto súťaže znela „ Tradície a život našich predkov“. Galéria Zemplínskeho osvetového strediska zažiarila detskými kresbami MŠ, ZŠ a ZUŠ.

  Cieľom súťaže bolo nielen výtvarne zachytiť tradície našich predkov, ale aj pri vyhľadávaní a spracúvaní týchto informácií komunikovať nielen s pedagógom a rodičmi, ale predovšetkým so starými rodičmi.

  Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojilo 22 škôl a to nielen z michalovského okresu. Spolu bolo odoslaných 285 prác. Medzi oceneným bolo až 5 žiakov našej školy.

  II. kategória:

  2. miesto- Barbora Sabovová (3.A), vyuč. Mgr. Erika Kuriľaková

  4. miesto- Zuzana Babinčáková (3.A), vyuč. Mgr. Erika Kuriľaková

  III. kategória:

  2. miesto- Gabriel Kuriľak (5.C), vyuč. PaedDr. Katarína Berešíková

  3. miesto- Karin Petruňová  (5.C), vyuč. PaedDr. Katarína Berešíková

  IV. kategória:

  5. miesto- Matúš Tomovčík (6.C), vyuč. Mgr. Ľudmila Bertičová

  Výstupom najkrajších prác je aj nástenný kalendár na rok 2016. Obsahuje 24 kresieb, ktoré si vyberali členovia Občianskeho združenia Podoby Zemplína a to nielen z ocenených prác. V kalendári sa tak nachádza aj práca žiaka 3.A triedy Noela Guliku.

  Oceneným žiakom blahoželáme a Vás všetkých srdečne pozývame na výstavu detských výtvarných prác, ktorá  potrvá v galérii Zemplínskeho osvetového strediska do konca októbra.

 • „Farby jesene“

    Dňa 19.10.2015 sa v ŠKD uskutočnila výtvarná súťaž s názvom „Farby jesene“ pod vedením p. vychovávateľky Mgr. N. Padovej, na ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov (po 2 žiaci z každého oddelenia). Žiaci maľovali technikou zapúšťania farieb do klovatiny, z ktorej vznikli nádherné farebné umelecké dielka. Neskôr sa z týchto výkresov povystrihovali obrovské listy, ktoré boli použité na výzdobu pri slávnostnej imatrikulácii prvákov.

  1.miesto za najkrajšiu prácu získala dvojica Zuzka Rokytová a Noel Gulika z oddelenia „Objavitelia“, 2. miesto získala dvojica Olívia Krajňáková a Emka Semešová z oddelenia „Sovíčatá“ a 3.miesto Vaneska Jusková a Karin Pavlovčáková z oddelenia „Smajlíci“.

  Všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu. Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť na ďalšie zapojenie sa do pestrých aktivít nášho ŠKD.

 • Komisár Vrťapka

    Dňa 15.10.2015 sa žiaci I.A triedy zúčastnili v ZKGZ v Michalovciach v rámci Dní českej kultúry scénického čítania knihy Petra Morkesa -  "Komisár Vrťapka". Vtipné prevedenie  súboru Listování žiakov zaujalo i pobavilo.

 • „ Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“

  „ Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“ je názov celoslovenskej  výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorú vyhlásila Platforma mimovládnych rozvojových organizácií  v Bratislave v spolupráci s eRkom- Hnutím kresťanských spoločenstiev detí.

   Cieľom súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o to, ako každý z nich, či už samostatne alebo v spolupráci  s niekým, dokáže zmenou svojho životného štýlu dosiahnuť NIEČO v prospech férovejšieho a spravodlivejšieho sveta pre všetkých jeho obyvateľov.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách —  I. kategória bola určená žiakom 1. stupňa ZŠ a II. kategória pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Výtvarné práce zasielali pedagógovia do 30. júna 2015. Celkovo súťažilo  280 žiakov  základných škôl a osemročných gymnázií.

  V oboch kategóriách sa darilo aj žiakom našej školy. Žiak 5.C triedy ( minuloročnej 4.C) Gabriel Kuriľak svojou prácou „ Dva svety“ získal 1. miestoI. kategórii. Vyučujúcou výtvarnej výchovy je PaedDr. Katarína Berešíková. V II. kategórii sa darilo Matúšovi Tomovčíkovi zo 6. C ( minuloročnej 5.C) pod vedením Mgr. Ľudmily Bertičovej. Jeho práca pod názvom „ Potravinová rovnosť“  získala špeciálne ocenenie poroty.

  Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 14.10. 2015 v Starej tržnici v Bratislave na podujatí Rozvojový deň 2015 pod názvom Výzva k ľudskosti a čo ďalej?. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a svojou účasťou ho poctil i podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

  Žiaci si prevzali ocenenia z rúk jedného z ambasádorov Európskeho roka rozvoja 2015, spisovateľa Michala Hvoreckého.

  Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

 • Florbal

  V piatok 16.októbra 2015 sa v Mestskej športovej hale v Michalovciach uskutočnila športová súťaž vo florbale žiakov 4.ročníka michalovských základných škôl. Pod názvom turnaja "O pohár primátora mesta". Naši chlapci si počínali výborne, keď na celom turnaji podľahli len víťazovi, rovesníkom ZŠ Moussona Michalovce. Žiaci pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr.Erika Anguša obsadili výborné 2.miesto. Gratulujeme a držíme prsty na ďalších súťažiach!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria