Navigácia

 • Štúrov Zvolen

  14. mája 2015 sa v ZOS konalo regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Naši žiaci svojimi prejavmi dokázali, že majú bohatú slovnú zásobu, sú pohotoví a schopní vystúpiť pred publikom.

  Výsledky v 1. kategórii

  2.miesto – Gabriel Kuriľak – 4.C

  2.miesto – Matúš Tomovčík – 5.C

  3.miesto – Nina Berešíková – 5.C

  Výsledky v 2. kategórii

  2.miesto – Viktória Sivá – 8.C

  2.miesto – Viktória Cseryová – 9.C

  Blahoželáme!

 • Medzinárodný deň mlieka

  Mlieko je dôležitou potravinou v živote človeka. Sprevádza ho od narodenia a po celý život je súčasťou ľudskej výživy v najrozličnejších podobách. Aj to je jeden z dôvodov, prečo si ho ľudia každoročne pripomínajú tretí májový utorok ako Medzinárodný deň mlieka. Tento rok sme sa rozhodli venovať na našej škole bryndzi, lebo je najstarším produktom syrárskej výroby na Slovensku, vzniká výlučne prírodnou cestou bez chemických alebo fyzikálnych zásahov človeka, má vysoký obsah vápnika a mnoho ďalších predností. Tie sme si vyzdvihli v dopoludňajšej prednáške. Popoludnie sa nieslo v školskej jedálni pod taktovkou vedúcej školskej jedálne pani Čižmárovej. Prítomní žiaci aj dospelí si doplnili poznatky o bryndzi. Úspešní respondenti ankety si odniesli vecné ceny. Vďaka sponzorom ,KOLIBA Trade, s.r.o. Hriňová, M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Michalovce, NESTLÉ Prievidza a INMEDIA, s.r.o. Zvolen, pripravili tety kuchárky ochutnávku bryndze na rozličný spôsob. Chcete vedieť, čo sme mali? Pozrite si fotoalbum na stránke našej školy. Spestrením podujatia bola aj účasť šéfkuchára hotela Glamour pána Pšaka. Ako veľmi nám chutilo, svedčili prázdne nádoby.

  Medzinárodný deň mlieka je za nami. Už teraz sa tešíme, čo nás čaká o rok.

 • Okresné kolo v atletike

  Atletický areál Základnej školy Komenského 1 v Michalovciach bol dejiskom okresného kola v atletike žiakov ZŠ. V utorok 19.mája 2015 súťažili pretekári v jednotlivých disciplínach. Umiestnenie žiakov našej základnej školy:

  Súťaž kolektívov v atletických disciplínach: chlapci - 4. miesto, dievčatá - 4. miesto

   

  Súťaž jednotlivcov:

  Chlapci:

  3.miesto- Benjamín Šamuľák (9.C): beh na 60 m a skok do diaľky

  4.miesto- štafeta v behu 4x60m

  5.miesto- Erik Klima (9.A): hod kriketovou loptičkou

   

  Dievčatá:

  1.miesto- Maxima Renáta Gaľová (7.C): beh na 800 m

  4.miesto- štafeta v behu na 4x60 m, Lucia Procová (9.B): beh na 60 m, Maxima Renáta Gaľová (7.C): beh na 300 m

   

  Gratulujeme k úspechom a  žiačke 7.C Maxime Renáte Gaľovej držíme prsty na krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 3. júna 2015 na atletickom štadióne v Košiciach.

 • Celoslovenské výtvarné súťaže

  Kreatívne stvárnenie rôznych tém našimi najmladšími žiakmi sa odzrkadlilo v získaných oceneniach v celoslovenských výtvarných súťažiach.
  V súťaži Slovenského zväzu záhradkárov na tému " Tento strom sa mi páči" bolo ocenených 10 prác v každej kategórii.
  Naša žiačka Hanka Hajdučková z 1.C ( vyuč. PaedDr. Martina Tomovčíková ) bola medzi ocenenými.
  V celoslovenskej súťaži  " Malá krajina - veľké osobnosti", získala Miriama Šimonová z 1.C ( vyuč. PaedDr. Martina Tomovčíková) čestné uznanie. Blahoželáme!

 • Fugova domovina - regionálna súťaž

  Žiaci našej školy sa zúčastnili regionálnej súťaže FUGOVA DOMOVINA, v ktorej získali pekné umiestnenia. Ceny si prebrali na otvorení výstavy v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach 13.5.2015.

  Výtvarná časť

  II. kategória:  1.miesto Hugo Hakoš  1.c - vyuč. PaedDr. Martina Tomovčíková

  IV. kategória: čestné uznanie Dáša Šinkárová   7.c - vyuč. Mgr. Ľudmila Bertičová

  Literárna časť

  IV. kategória : Poézia 1. miesto Viktória Czeryová  9.c - vyuč. Mgr. Jarmila Škrabuľáková

  Výstava je prístupná verejnosti do 20.5.2015, kde je možné vidieť víťazné práce, ale aj  práce, ktoré  nezískali popredné umiestnenia. Všetkým oceneným blahoželáme!

 • Vybíjaná dievčatá - krajské kolo

  Základná škola Belehradská v Košiciach bola v piatok 15.mája 2015 dejiskom krajského kola vo vybíjanej žiačok ZŠ Košického kraja. Naše dievčatá po úspechu na okresnom kole si na tomto turnaji počínali výborne. Vo svojej skupine postupne zdolali rovesníčky ZŠ Pribinova Trebišov, ZŠ Plešivec (okr.Rožňava), ZŠ Krosnianska Košice. V semifinále nestačili na víťaza turnaja a najväčšieho favorita na prvenstvo, žiačky ZŠ Bežovce (okr.Sobrance), keď v 1.polčase ešte naše dievčtá vyhrávali 5:4! V zápase o 3.miesto sme porazili žiačky ZŠ M.Lechkého Košice 9:6 a zaslúžene skončili na výbornom 3.mieste! Na tomto turnaji naše žiačky prekvapili ako nováčik súťaže, prevzali od organizátorov medaily, pohár aj diplom. Pod vedením učiteľa Mgr.Erika Anguša sa o tento vynikajúci úspech zaslúžili:kapitánka S.Horňáková, B.Havrilová-obe (7.D), M.R.Gaľová (7.C), S.Terovská (7.A), K.Tirpáková, P.Makšimová, N.Paulová, Z.Čurmová, N.Poláková, N.Janáková, D.Širáková-všetky (6.C), S.S.Jakubová (6.A). Gratulujeme k úspechu!

 • Malý futbal mladší žiaci

  Piatok 15.mája 2015 sa na multifunkčnom ihrisku ZŠ, Okružná 17 v Michalovciach konalo okresné kolo v Malom futbale mladších žiakov. Naši chlapci pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr.Jozefa Marca obsadili výborné 2.miesto. Podľa očakávania majstrom okresu sa stali chlapci z domácej ZŠ, Okružná 17 Michalovce. Blahoželáme k úspechu a výbornej reprezentácii našej školy!

   

 • Beseda so spisovateľkou G. Futovou

  13. máj 2015 bol pre triedy 3.C (Mgr.D.Čolláková), 3.A (Mgr.J.Džubasová) a 4.C (PaedDr.M.Tóthová) veselým a zaujímavým dňom. Čo sa dialo? Stretli sa s obľúbenou spisovateľkou detských kníh Gabrielou Futovou. Vyšlo jej už 14 knižných titulov napr: Naša mama je bosorka, Dokonalá Klára, Nezblázni sa mamička, Poškoláci...Stretnutie s pani spisovateľkou bolo od začiatku humorné, bezprostredné a poučné. Deti zaujímalo nielen odkiaľ čerpala námety pre napísanie kníh, ale veľa sa dozvedeli o jej vzťahu k zvieratkám, záľubách, rodine a ďalších spisovateľských plánoch. Bol to skvelý zážitok. Ďakujeme.

 • Malý fubal dievčat

  Štvrtok 14.mája 2015 sa na multifunkčnom ihrisku v Strážskom konalo okresné kolo v malom futbale mladších žiačok. Naše dievčatá v prvom stretnutí prehrali s domácou ZŠ Strážske 0:2, remizovali so ZŠ Rakovec n/O, keď ešte v polčase sme viedli 4:1! V poslednom zápase porazili rovesníčky ZŠ Vinné 6:1 a obsadili výborné 2.miesto. Konečná tabuľka: 1.ZŠ Strážske, 2.ZŠ J.Švermu 6 Michalovce, 3.ZŠ Rakovec n/O, 4. ZŠ Vinné. Našu školu výborne reprezentovali: K.Vašková,M.R.Gaľová (najlepšia strelkyňa nášho kolektívu, strelila na turnaji 5 gólov), S.S.Jakubová, K.Tirpáková, R.Kolesnáčová, Z.Čurmová, P.Makšimová, B.Havrilová, S.Terovská. Tréner: učiteľ telesnej výchovy Mgr.E.Anguš. Blahoželáme k úspechu!

 • Dúha - celoslovenská literárna a výtarná súťaž

  Víťazi celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA – 19. ročníka sa stretli na jej vyhodnotení a odovzdávaní cien 7.5.2015 v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR, hlavným organizátorom  Ľubovnianske osvetové stredisko. Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy.

  II. kategóriiVÝTVARNÁ TVORBA :

  2. miesto - Martina Semjanová ( 1.C)- vyuč. PaedDr. Martina Tomovčíková

  Mimoriadne ceny:

  CENA MINISTRA ŠKOLSTVA – Gabriel Kuriľak (4.C)- vyuč. PaedDr. Katarína Berešíková

  CENA SLOVENSKÉHO ZVӒZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV - Juliána Regendová (3.B) –

  -vyuč. PaedDr. Katarína Berešíková

  II. kategóriiLITERÁRNA TVORBA:

  Čestné uznanie – Karin Petruňová (4.C) – vyuč. PaedDr. Monika Tóthová

  Výtvarné práce žiakov sú do konca mája 2015 vystavené v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni. Medzi vystavenými prácami sú aj výtvarné dielka žiačok Miriama Šimonová (1.C) a Ema Tkáčová (3.B).

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

 • Celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok- 6 ocenení pre žiakov našej školy

  Žiaci našej školy, konkr. 2., 3. a 4. ročníka sa zapojili do celoslovenskej čitateľsko - výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Cieľom súťaže bolo rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.Súťaž pozostávala z dvoch častí – textovej a výtvarnej.

  • Žiaci si po jednotlivých ročníkoch najskôr prečítali dva príbehy tak, aby im porozumeli. Za nimi našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa „prelúskali“.
  • Po vyplnení úloh pokračovali žiaci výtvarnou časťou súťaže – tam prejavili svoju fantáziu a výtvarné zručnosti.
  • Vo výtvarnej časti prepojili oba príbehy do jedného – hrdinov z 2 prečítaných príbehov spojili do jedného spoločného dobrodružstva a nakresli ho alebo namaľovali.

  Ocenenia boli udelené v troch kategóriách. A žiaci našej školy získali 6 ocenení, čo považujeme za skvelý úspech.

  Ocenenie nakladateľstva RAABE – individuálne ceny pre žiakov

  2.roč. – 1. miesto Barbora Sabovová (2.A)

  3. roč. – 1. miesto Ema Potocká (3.B)

  Ocenenie verejnosti na základe počtu „lajkov" na Facebooku

  2.roč. - 3. miesto Barbora Sabovová (2.A)

  3.roč. - 1. miesto Mária Pirkovská (3.B)

  3.roč. -  2. miesto Timea Smaržíková (3.A)

  4. roč.-  2. miesto Gabriel Kuriľak (4.C)

  Všetky ocenené práce nájdete na tu: http://www.raabe.sk/n/sutaz-citatelsky-oriesok-podporuje-ci…

  Táto súťaž je potvrdením toho, že naši žiaci  radi čítajú a to aj napriek tomu, že kniha musí v dnešnom svete čeliť veľkej konkurencii počítačov a tabletov.

   

 • Slávik Slovenska

  Dňa 29.4. sa uskutočnil 22. ročník školského kola súťaže Slávik Slovenska v speve ľudových piesní. Žiaci súťažili v troch kategóriách a pripravili divákom pekný umelecký zážitok.

  Vybrať tých najlepších nebola pre porotu vôbec jednoduchá úloha.

   I.kategória

  1. Sára Cenknerová 3.A

  2. Anna Kováčová 3.C

  3. Filip Ujhélyi 1.A

  3. Hana Hajdučková 1.C

  II.kategória

  1. Kristína Sotáková 6.A

  2. Zina Čurmová 6.C

  3. Alex Pliška 5.B

  3.Tamara Balogová 5.C

   III.kategória

  1. Emma Čižmáriková 8.C

  2. Benjamín Soták 7.D

  2. Ondrej Novák 8.A

  3. Anabela Čičáková 7.A

  3. Bibiána Miháliková 7.B

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

 • Úspech vo vybíjanej žiačok

  V utorok 28.4.2015 sa v telocvični ZŠ Krymská v Michalovciach konalo okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Naše dievčatá si postupne poradili s rovesníčkami ZŠ Pavla Horova Michalovce, ZŠ Strážske, ZŠ Pavlovce nad Uhom a domácimi ZŠ Krymská Michalovce. Prekvapujúco, ale zaslúžene získali titul Majster okresu Michalovce za školský rok 2014/2015. Vybojovali si postup na krajské kolo pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Erika Anguša. Organizátorom krajského kola dňa 15.5.2015 je Centrum voľného času v Košiciach. Gratulujeme našim dievčatám k peknému úspechu, aj výbornej reprezentácii našej školy. Držíme im prsty na krajskom kole.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

  21. 4. 2015

  V dňoch 21. - 23. 4. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavov Kubín, ktoré organizuje Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach. Medzi ocenených žiakov patril Gabriel Kuriľak ( 4.C), ktorý v I .kategórii - próza získal 3.miesto. V III. kategórii - poézia sa darilo Viktórii Cseryovej ( 9. C), ktorá získala 3.miesto. Srdečne blahoželáme!

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- školské kolo

  16. 4. 2015

  Pozná ho vari každý. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Po šiestich desaťročiach je o túto súťaž veľký záujem. Svedčí o tom aj hojná účasť žiakov našej školy , ktorí sa zúčastnili školského kola 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína . Poroty pozostávajúce z učiteľov 1. – 4. ročníka, vyučujúcich SJL a ANJ na 1. a 2. stupni, si vypočuli pestrú paletu diel slovenských aj zahraničných spisovateľov pre deti. Poézia - próza- lyrická, epická, dobrodružná, sci-fi či podčiarknutá vtipom. Ukážky diel boli rôznorodé a líšili sa i v závislosti od veku recitátora. Ocenení žiaci získali hodnotné knihy a diplom. Víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme a držíme prsty na  okresnom kole.

  Ocenení žiaci:

  Próza

  Poézia

  1. kategória
  1. kategória

  1.Tamara Boržíková ( 2.A)

  1.Timea Petričková ( 3.B)

  2. Sára Cenknerová  ( 3.A)

  2.Miriam Šimonová  ( 1.C)

  3.Nina Sabová ( 1.B)

  3.Ľuboš Hajduk ( 2.A)

   

  3.Natália Ilčíková (1.A)

  1. kategória
  1. kategória

  1.Gabriel Kuriľak ( 4.C)

  1.Matúš Tomovčík ( 5.C)

  2.Nina Berešíková ( 5.C)

  2.Terézia Jurošová ( 4.B)

  3.Margareta Hajduková ( 4.A)

  3.Tomáš Šimko ( 4.C)

  1. kategória
  1. kategória

  1.Klára Gubíková ( 7.D)

  1.Viktória Cseryová ( 9.C)

  2. Marián Kužma ( 8.C)

  2. Michaela Hartwich ( 8.C)

  3.Rebeka Kolesnáčová ( 7.C)

  3.Alexandra Lacková ( 9.B)

  3.Lucia Kováčová ( 9.D)

   

   

   

   

 • Darovanie kníh do školskej knižnice

  V dňoch 16.3. – 25.3. sa konala  v  priestoroch školskej knižnice výstava kníh spojená s predajom knižných noviniek.  Žiaci a  pedagógovia si mohli vybrať zo širokej  ponuky  kníh rôzneho žánru a zamerania. Triedni učitelia so svojimi žiakmi zakúpili knihy podľa vlastného výberu, ktoré potom darovali do školskej knižnice. Takouto akciou do knižničného fondu pribudlo  24 kníh na I. stupni,  17 kníh na II. stupni a riaditeľstvo školy darovalo 5 kníh pre pedagógov. Knihy s venovaním a  podpismi žiakov ostanú navždy pre nich peknou spomienkou na školské časy. Akcia sa stala neodmysliteľnou súčasťou mesiaca knihy.

 • Majsterky Slovenska v stolnom tenise žiačok

  Športové gymnázium v Košiciach bolo organizátorom celoslovenského kola v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. Súťaž prebiehala v dvoch dňoch 9.-10.apríla v telocvični gymnázia. Naše dievčatá po víťazstve na krajskom kole si vybojovali postup na tomto podujatí. V skupine porazili rovesníčky z Topolčian a Vyšného Žipova, v semifinále si hladko poradili s Trenčianským Jastrabím. Vo finále narazili na obhajcu prvenstva a najväčšieho favorita turnaja, ZŠ Tvrdošín. Po výbornom výkone sa postarali o senzáciu turnaja a zaslúžene zvíťazili. Po minuloročnom 2.mieste na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise sa tento rok stali majsterkami SR. O historický úspech a vzornú reprezentáciu našej školy sa zaslúžili: Jana Terezková, Daša Šinkarova obe žiačky 7.C triedy, Monika Šinkarová žiačka 4.A triedy, pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr.Erika Anguša.

 • 51. ročník obvodného kola Chemickej olympiády, kategórie D

         Základná škola, J. Švermu 6 v Michalovciach zorganizovala v  školskom roku 2014/2015 51. ročník obvodného kola Olympiády z chémie v kategórii D ( žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií).  Do súťaže sa prihlásilo 15 žiakov, z toho na súťaž prišlo len 13 žiakov, víťazov  školského kola Olympiády z chémie, z 16 základných škôl  okresu Michalovce. Dňa 26. marca 2015 si súťažiaci  zmerali svoje sily v teoretickej časti  a v praktickej časti.  Prehĺbili si získané vedomosti, zručnosti a schopnosti z chémie. Počas súťaže bol dodržaný časový harmonogram a Metodicko-organizačné pokyny  pre príslušný školský rok.

       V súťaži sa na prvom mieste umiestnili  žiaci Matej Berešik  a Samuel Kincel (ZŠ, J. Švermu 6, Michalovce) zhodne 97 bodov, druhé miesto obsadila žiak Samuel Paľo (ZŠ Okružna17, Michalovce) 88 bodov  a tretie miesto získal Dominik Borza (ZŠ s MŠ, Pavlovce nad Uhom).

   Celková percentuálna úspešnosť  všetkých súťažiacich  - 75,58 %.

  Výsledková listina        

 • Generálna skúška Testovania 9 online

  Dňa 25. 3. 2015 sa aj naša škola, ako jedna z certifikačných škôl zapojila do Generálnej skúšky Testovania 9 online - elektronická forma testovania. Išlo o simuláciu ostrej  skúšky, predovšetkým kontrolu procesov a preverenie pracovníkov NÚCEM-u a škôl na riadne testovanie. Žiaci riešili úlohy zo SJL a MAT. Testovania sa zúčastnilo 24 žiakov.

 • Krajina Zázračno

  Hovorí sa, že kniha je najlepší priateľ človeka. Pobaví ho, poučí. Hovorí sa tiež, že čím viac čítaš, tým viac vieš. Čím viac vieš, tým lepšie sa dokážeš vyjadrovať. My v 4.C sa snažíme spoznávať slovenských autorov a čítať ich knihy nielen na hodinách slovenského jazyka, ale aj mimo vyučovania.Tento rok sme prijali ponuku ZKGZ v Michalovciach. 23. marca sme otvorili Týždeň slovenských knižníc. Pripravili sme si Posedenie pri knihách Daniela Heviera pre rodičov, starých rodičov i súrodencov. Názov podujatia sme si vypožičali z rovnomennej knihy - Krajina Zázračno. V úvode všetkých prítomných privítala pracovníčka knižnice pani Mgr. Majvitorová. Nasledujúce minúty už patrili len nám žiakom. Prítomným poslucháčom sme predstavili spisovateľa aj jeho tvorbu. Zazneli ukážky z viacerých kníh poézie a prózy vhodne doplnené rekvizitami a vopred pripravenými kulisami. Program spestrili detské piesne na autorove texty. Kto zavítal, zabavil sa. Kto nezavítal, môže ľutovať. Všetci účinkujúci v závere dostali pamätné listy a slová uznania zo strany knižnice. Najväčšou odmenou bol však potlesk od našich najbližších.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria