Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  9. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Školský rok 2014 - 2015

  Zo školského roka 2014/2015 čas už ukrojil jeden mesiac a všetci dospelí aj deti z našej veľkej školskej rodiny pracujú v plnom nasadení. S počtom žiakov 670 sme zo všetkých základných mestských škôl druhou najväčšou. Do prváckych lavíc tento rok zasadlo v troch triedach 73 žiakov. V ročníkoch 1. - 4. sa realizuje výučba v 12 triedach, piataci až deviataci nadobúdajú nové vedomosti v 17 triedach. Vzdelávanie a výchovu realizuje 52 pedagógov, vrátane 6 vychovávateliek. Kolektív nepedagogických pracovníkov tvoria 4 prevádzkové pracovníčky, 7 upratovačiek, na úseku stravovania pracuje 7 zamestnankýň. O bezproblémový chod školy sa starajú 3 technickí pracovníci. Po vyučovaní majú žiaci možnosť podľa záujmov realizovať sa v 46 krúžkoch  so športovým, umeleckým, vedecko-technickým či humanitným zameraním. V rámci letných opráv pribudla do užívania nová vydláždená plocha na školskom dvore a palubovka v telocvični. Novinkou sú tiež moderné videotelefóny , slúžiace na komfortnejšiu komunikáciu medzi rodičmi a vychovávateľkami pri výbere detí z ŠKD.     

 • Letná prázdninová liga v malom futbale žiakov

  Počas letných prázdnin sa v telocvični našej školy uskutočnila tradičná športová súťaž. V dňoch 1. – 3. júla 2014 už 6. ročník Letnej prázdninovej ligy v malom futbale žiakov michalovských základných škôl. Nepriaznivé počasie nedovolilo odohrať zápasy na multifunkčnom ihrisku, preto sa konali v telocvični našej školy. Konečné poradie: 1. FC Rýľ – kapitán Patrik Hadek; 2. FC Sufuski – kapitán Marek Megela; 3. FC Win – kapitán Enriko Hricik; 4. FC Fellaz – kapitán Martin Tima. Ocenení boli aj najlepší jednotlivci: najlepší brankár turnaja – Lukáš Sorokáč – 7.C (FC Win); najlepší hráč – Patrik Hadek – 8. A (FC Rýľ); najlepší strelec – Benjamín Šamuľák – 8. C (FC Rýľ, dosiahol 32 gólov); Jednotlivé zápasy rozhodoval futbalový rozhodca 5. ligy VsFZ Košice – Tomáš Škodi. Turnaj organizačne zabezpečil učiteľ telesnej výchovy Mgr. Erik Anguš. Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

 • Ľudské práva očami detí

  Dňa 26. júna sa v Palugyayovom paláci v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí. Druhý ročník súťaže bol venovaný téme Máme právo na názor a v marci tohto roku ho vyhlásil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák, aby upriamil pozornosť a záujem detí o ľudské práva a princípy nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

  Z veľkého množstva prác zaujali aj výtvarné práce našich žiakov, Karin Petruňovej( 3.C) a Gabriela Kuriľaka ( 3.C), ktoré sa dostali do širšieho výberu 15 najlepších prác.

 • Školská športová olympiáda 1.-2. ročník

  19. 6. 2014

  Neodmysliteľnou súčasťou života detí je pohyb. Je  pre ne prirodzený a prirodzené je aj to, že deti radi súťažia. Dňa 18.6.2014 sa v areáli školy uskutočnila školská športová olympiáda so všetkým, čo k olympiáde patrí – tentokrát pre žiakov 1.- 2. ročníka. Učiteľky 1.- 2.ročníka za pomoci žiakov 9.C  triedy pripravili stanovištia so súťažnými disciplínami : beh na 50 m, beh na 300 m, skok do diaľky a  hod kriketovou loptičkou. Za vynikajúce športové výkony dostali tí najlepší medaile a sladké odmeny.

  V celkovom hodnotení je poradie tried následovné :

  1.miesto 2.B – počet bodov 51

  2.miesto 2.A - počet bodov  43

  3.miesto 2. C – počet bodov 26

  4.miesto 1.A – počet bodov 21

  5.miesto 1.C – počet bodov 16

  6.miesto 1.B – počet bodov 11

  Cieľom tohto stretnutia bola predovšetkým zábava a potešenie z pohybu. O tom, že táto akcia žiakov naozaj potešila, nemusíme vôbec pochybovať. Dôkazom toho boli šťastné a usmiate tváre malých olympionikov.

 • SOS deň

  13. 6. 2014

  Dňa 13.6.2014 sa žiaci 2.B triedy zúčastnili na akcii "SOS deň", ktorá sa konala v OC ZEMPLÍN. Žiaci videli zneškodnenie výbušniny, zásah s policajnými psami a PPÚ, zlaňovanie z vrtuľníka, hasenie požiaru, zásah hasičov pri dopravnej nehode. Nechýbala ani ukážka techniky a áut. Súčasťou akcie bolo aj plnenie rôznych úloh na súťažných stanovištiach. Za splnenie všetkých úloh dostali žiaci lízanky a džúsy.

 • Malý futbal chlapci 7. - 8. ročník

  Na multifunkčnom ihrisku ZŠ Okružná v Michalovciach sa konala vo štvrtok 12.júna 2014 športová súťaž pod záštitou primátora mesta. Na úvod turnaja pán primátor sa prihovoril všetkým aktérom a slávnostne otvoril podujatie. Malý futbal žiakov 7.-8.ročníka michalovských základných škôl sa odohral na umelej tráve. Naši chlapci porazili rovesníkov ZŠ Školská v pomere 8:1, v ďalšom zápae zvíťazili nad Gymnáziom Ľ.Štúra 8:5. Až vo finále nestačili na favorita turnaja, domácich žiakov, ked im podľahli 2:8, pričom ešte na začiatku 2.polčasu bol stav vyrovnaný 2:2. Konečná tabuľka: 1.ZŠ Okružná M I, 2.ZŠ J.Švermu MI, 3.Gymnázium Ľ.Štúra MI, 4.ZŠ Školská MI. Najlepším strelcom nášho družstva bol Benjamín Šamuľák- 8.C, ktorý zaznamenal na turnaji 11 gólov. Učiteľ telesnej výchovy Mgr.Erik Anguš nominoval túto zostavu: Lukáš Sorokáč-7.C,Martin Sinčák,Matúš Hisem, Benjamín Šamuľák, Pavol Krištovčík- všetci 8.C, Patrik Hadek, Erik Klima- obaja 8.A, Sebastián Kutáš-8.B, Erik Šimko-8.D, Matúš Tatár a Lukáš Tomáš- obaja 7.A. Gratulujeme k výbornému úspechu a vzornej reprezentácii našej školy!

 • Viacboj všestrannosti žiakov 1. - 3. ročníka ZŠ

  Športový areál Základnej školy  Komenského 1 v Michalovciach bol v pondelok 9. júna 2014 dejiskom tradičnej športovej súťaže- Viacboj všestrannosti žiakov 1. - 3. ročníka ZŠ. Táto súťaž  našich najmladších žiakov "o Pohár primátora mesta Michalovce" má už svoj 6. ročník. Na začiatku preteky  oficiálne otvoril pán primátor Viliam Zahorčák. Súťažiaci podali solídne výkony, napriek úmornej horúčave. Výsledky našej školy:
  Celkové umiestnenie: 4. miesto v rámci michalovských základných škôl.
  Súťaž kolektívov:
  1. ročník - 4. miesto, 2. ročník - 4. miesto, 3. ročník - 3. miesto
  Súťaž jednotlivcov:
  1. ročník: Barbora Sabovová (1. A): 1. miesto
  2. ročník: Nikola Štefaniková (2. C): 2. miesto
  3. ročník: Laura Medviďová (3. C): 2. miesto
   

  Gratulujeme k úspechom a tešíme sa na podobné športové podujatia!

 • Plávanie

  Dňa 6.júna 2014 sa v Mestskej plávarni v Michalovciach konala tradičná športová súťaž 6.ročník " o Pohár primátora mesta" v plávaní žiakov ZŠ. Výsledky našich žiakov: Kategória A:

   Samuel Makšim (3.A): 25m prsia: 2.miesto, 25m znak: 3.miesto, 25m voľný spôsob: 3.miesto

  Kategória B:

  Petronela Makšimová (5.C): 50m znak: 1.miesto, 50m prsia: 1.miesto, 50m voľný spôsob: 1.miesto

  Jakub Kozák (6.C): 50m znak: 1.miesto, 50m motýlik: 1.miesto, 50m prsia: 2.miesto

   

  Kategória C:

  Tatiana Vojtková (9.C): 100m znak. 2.miesto, 100m prsia: 2.miesto, 50m motýlik: 2.miesto

   

  Gratulujeme k výsledkom.

 • Deň mlieka

  27. máj 2014 sa na našej škole niesol v znamení mlieka.

  V predpoludňajších hodinách prednáškou pre všetkých žiakov školy, v popoludňajších hodinách súťažno – zábavne pre žiakov ŠKD, XIII.MŠ a XXII.MŠ pod názvom Mlieko – základ výživy. Všetci prítomní sa zhromaždili v telocvični školy. V úvode sme privítali hostí z MsÚ – Mgr. Pregovú, p. Hrehovčíkovú a sponzorov, bez ktorých by sa toto podujatie neuskutočnilo – Bel Slovakia, Rajo, Koliba Trade, Tatranská mliekareň, Frape Trnava a ATC – JR. Medzi jednotlivými súťažami sa kultúrnym programom prezentovali oddelenia ŠKD. Príjemným spestrením bol aj maskot Veselá krava.

  Záver podujatia patril pestrej ochutnávke mliečnych výrobkov. Nikto neodišiel naprázdno. Každé zúčastnené dieťa si odnieslo domov ochutené mlieko od spoločnosti Rajo. Už teraz sa všetci tešíme na  ďalší Medzinárodný deň mlieka.

   

   

   

   

   

 • Atletika

  V utorok 27. mája 2014 sa konalo okresné kolo v atletike žiakov základných škôl. Dejiskom bol atletický areál ZŠ Komenského v Michalovciach. Výsledky žiakov našej školy:

  chlapci:

  štafeta 4x60 m- 2. miesto- Patrik Lelič-9.B, Erik Klima-8.A, Dávid Kucák-9.A, Gabriel Jusko-9.C,

  dievčatá:

  beh na 300 m- 3. miesto: Lucia Procová- 8.B

  skok do výšky- 3. miesto: Bianka Pogurská- 9.C

  Gratulujeme k úspechom a želáme veľa šťastia na ďalších športových súťažiach!

 • Fugova domovina 2014

  Dňa 21.5.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili slávnostného odovzdávania diplomov a cien v literárno  výtvarnej súťaži Fugova domovina 2014.

  V literárnej súťaži sme obsadili v II. kategórii 2.miesto – Karin Petruňová 3.C, v III. kategórii  1.miesto –Tatiana Brandičová 6.C a vo výtvarnej súťaži v II. kategórii 2.miesto – Sárka Richvalská 2.A. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

 • Vybíjaná dievčat

  Základná škola v Palíne organizovala dňa 20. mája 2014 vo svojej telocvični okresné kolo vo vybíjanej žiačok 5.- 6. ročníka ZŠ.  Naše dievčatá obsadili výborné 2. miesto. Našu školu výborne reprezentovali: Kristína Tirpáková, Lenka Hrabková, Sofia Silvia Jakubová, Zina Čurmová, Viktória Lipčáková, Kristína Vašková, Denisa Koribaničová, Ivana Kočišová, Maxima Renáta Gaľová, Barbora Havrilová, Simona Horňáková, Klára Gubíková pod vedením učiteľa  telesnej výchovy Mgr. Erika  Anguša. Konečná tabuľka okresného kola:

  1. miesto ZŠ Palín, 2. miesto  ZŠ J.Švermu Michalovce, 3. miesto  ZŠ Strážske, 4. miesto ZŠ Krymská Michalovce. Gratulujeme k výbornému úspechu!

 • Malý futbal chlapci 5. - 7. ročník

  Základná škola Okružná 17 v Michalovciach organizovala dňa 14.5.2014 na umelej tráve Majstrovstvá okresu v malom futbale žiakov ZŠ 5. - 7. ročníka. Naši chlapci v skupine A zdolali svojich rovesníkov ZŠ Školská Michalovce. V druhom stretnutí v skupine nestačili na suverenného víťaza turnaja žiakov domácej školy. V zápase o tretie miesto naši chlapci zvíťazili nad rovesníkmi ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany. Učiteľ Mgr. Erik Anguš na tento turnaj nominoval túto zostavu: Lukáš Sorokáč-Samuel Dubjak,Filip Ivančo, Marián Kužma, Samuel Parihuz, Martin Romančák, Benjamín Soták, Matúš Tatár, Martin Tima, Tibor Tokár. Gratulujeme k solídnemu úspechu.

 • Malý futbal dievčat 7. - 9. ročník

  Základná škola Okružná Michalovce bola 12. mája 2014 dejiskom okresného finále v malom futbale žiačok 7. - 9. ročníka. Naše dievčatá pod vedením učiteľky Mgr. Štefánie Balogovej obsadili veľmi pekné tretie miesto. Gratulujeme k úspechu.

 • Školská športová olympiáda

  Dňa 9. mája 2014 (piatok) sa uskutočnila tradičná športová súťaž Školská športová olympiáda. Na úvod bola vyvesená olympijská vlajka, zapálený oheň a po slávnostnom príhovore vzácnych hostí a vedenia našej školy a sľube rozhodcov aj pretekárov začali naši žiaci súťažiť v jednotlivých atletických disciplínach. Pretekali za optimálneho počasia a v priaznivej športovej atmosfére. Traja najlepší v jednotlivých disciplínach boli ocenení diplomom a medailou. Najlepší jednotlivci budú reprezentovať našu školu na Mestskej športovej olympiáde, ktorá sa uskutoční 30. 5. 2014 v areáli ZŠ Komenského Michalovce. 

 • Metamorfózy slova- krajské kolo Hviezdoslavov Kubín

  Najstaršia recitačná súťaž na Slovensku vstúpila v tomto roku do 60. ročníka. Po okresných kolách sa konali krajské súťaže. V dňoch 5. – 7. mája sa v Michalovciach stretli účastníci krajského kola na Metamorfózach slova.

  Počas troch dní sa predstavilo 137 recitátorov. Našu školu reprezentoval Gabriel Kuriľak, žiak 3.C triedy, ktorý získal 2. miesto v I. kategórii – poézia. Srdečne blahoželáme!

 • Malý futbal dievčat

  V utorok 29.4.2014 sa na multifunkčnom ihrisku v Strážskom uskutočnilo okresné finále v malom futbale žiačok 5.-6. ročníka základných škôl. Z šiestich prihlásených základných škôl naše dievčatá obsadili veľmi pekné tretie miesto. Podľahli rovesníčkam zo základnej školy Rakovec nad Ondavou (1:5). Gól strelila do siete súpera Maxima Renáta Gaľová. V ďalšom stretnutí sme podľahli domácej škole Strážske (3:5). Dva góly zaznamenala Kristína Tirpáková a raz bola úspešná Rebeka Kolesnáčová. Učiteľ telesnej výchovy, Mgr. Erik Anguš, na turnaj nominoval túto zostavu: Kristína Tirpáková (5.C.), Simona Jakubu, Viktória Lipčáková, Viktória Bednárová (všetky 6.A.), Kristína Vašková (6.B.), Maxima Renáta Gaľová a Rebeka Kolesnáčová (obe 6.C.), Barbora Havrilová, Simona Horňáková a Klára Gubíková (všetky 6.D.). Gratulujeme k peknému úspechu.

   

 • Volejbal dievčat

  Základná škola Zalužice usporiadala v stredu 16. 4. 2014 v miestnej telocvični  Veľkonočný volejbalový turnaj žiačok ZŠ. Naše dievčatá na turnaji nenašli premožiteľa a postupne zvíťazili nad rovesníčkami ZŠ Pavla Horova Michalovce a nad domácou  základnou  školou Zalužice. O prvenstvo na turnaji  a pekný úspech sa postarala víťazná zostava: Mariana Furdová(9.A), Katka Pazderáková, Ema Kostovčíková- obe 9.C, Alexandra Lacková(8.B), Simona Medviďová, Ivana Sabová, Emma Čurmová-všetky 8.C, Diana Novotná, Lucia Kováčová, Katka Paulová- všetky 8.D

  učiteľka: Mgr. Štefánia Balogová

 • Prijatie u primátora mesta

  Primátor mesta, Viliam Zahorčák, prijal v stredu (16. 4. 2014) na pôde Mestského úradu v Michalovciach žiačky ZŠ, J. Švermu 6 za výbornú reprezentáciu školy a mesta na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise žiačok základných škôl. Medzi ocenenými boli Jana Terezková, Dáša Šinkarová – obe 6. C., Monika Šinkarová – 3. A., Viktória Ivanová – 8. D., riaditeľka školy Mgr. Yvonne Kobilicová a učiteľ telesnej výchovy Mgr. Erik Anguš. Všetci sa podpísali do kroniky mesta a z rúk pána primátora si prevzali spomienkové darčeky. Pamiatkou na túto príjemnú udalosť  bolo v závere stretnutia spoločná fotografia s pánom primátorom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria