Navigácia

 • Čajový dýchánek
  Poznávaním byliniek a ochutnávkou rôznych ovocných a bylinkových čajov
  sme si spríjemnili popoludnie v ŠKD - Slniečka. 
  19.11.2018 18:08 | viac »
 • Detská módna prehliadka
  Dňa 7. júna 2018 sa v areáli našej školy na školskom dvore uskutočnila po prvýkrát veľkolepá módna show ,plná krásnych modelov a kolekcií,ktoré predvádzali naše talentované a šikovné detičky z ŠKD. Celé módne popoludnie sa premenilo na jeden veľký módny dom, ktorý bol sprevádzaný ozvučením, zvukovou show,mixážnym pultom a červeným kobercom, ktorý bol zdobený kvetmi.
  Moderátorom celého módneho eventu bola naša skvelá a talentovaná žiačka Natália Ilčíková. O zábavu a skvelú hudbu sa postaral talentovaný Dj Pejco a šikovné tanečníčky a speváčky našej školy Katka Čonková, Tamara Baločková, Kamila Marcinová a Emka Halušková.
  Toto podujatie zožalo veľký úspech a vśetci sme si odniesli skvelý módny zážitok.
  Tešíme sa opať o rok.
  13.06.2018 18:00 | viac »
 • Posledný májový deň  deti zo školského klubu našej školy žili majálesom. Pri športových aktivitách, ktoré každé dieťa muselo absolvovať, náročnej zumbe a maľovaní sme zabudli na problémy a stres a užili sme si spoločne  nádherné popoludnie.  V priebehu športového súťaženia nás navštívil Bobrík Šíravík, aby sa presvedčil, že deti našej školy sú najšikovnejšie. Na konci podujatia čakala na každé dieťa sladká odmena a dobrý pocit zo skvele stráveného dňa. Kiežby takýchto veselých dní bolo v našich životoch viac.

  11.06.2018 14:51 | viac »
 • Deň Zeme

  Deň Zeme sme s našimi deťmi oslávili rozhovormi o tom, ako môžeme pomôcť  zemi a nám všetkým, aby sme ju chránili. Kresbami na chodník pred školou sme vyjadrili , ako by mala naša planéta vyzerať. Okoloidúci mali možnosť sa zamyslieť nad tým, čo by mohli urobiť preto, aby sa na našej planéte žilo  zdravo.

  17.05.2018 13:05 | viac »
 • Beseda o dopravnej výchove

  Dňa 13.4.2018 sa v areáli našej školy uskutočnila beseda o dopravnej výchove s pani policajtkou kpt. Ing. Zuzanou Rozsypalovou, ktorá bola zameraná na získanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách a o správnom správaní sa v cestnej premávke. Táto beseda bola hlavne poukázaná na problematiku cestnej premávky, ktorá sa týka nás všetkých, či sedíme za volantom alebo vo verejnom dopravnom prostriedku, či sme cyklisti alebo chodci. Ďakujeme pani kapitánke za dôležité informácie v oblasti dopravy najmä v tomto jarnom období, ktoré je začiatkom cyklistiky a voľných hier, ktoré častokrát bývajú aj na vozovkách. Verím tomu, že deti si z tejto besedy odniesli veľa nových informácií, ktoré určite zúročia aj vo svojom bežnom živote.

  24.04.2018 16:39 | viac »
 • Dňa 21.3.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila krásna a poučná akcia s pánmi ochranármi s CHKO - Vihorlat. Páni ochranári nám približili a oboznámili nás s prácou ochranárov, s ochranou niektorých chránených druhov zvierat na našom Východnom Slovensku, chránené rasliny, biotopom vo vodnom prostredí ako je naše Morské oko, Zempl. Šírava, Senianské rybníky.... Zároveň vo vestibule našej školy vystavili prezentáciu - Migrácia  vtákov v jarnom a jesennom období, ktorá trvala niekoľko dní a bola naplno využitá pri výučbe naších detí. Detí táto beseda veľmi upútala a dojmi zostali ešte niekoľko dní. Ďakujeme naším pánom ochranárom za ich obetavú prácu a návštevu na našej škole.
  12.04.2018 15:39 | viac »
 • Mojimi očami
  13. november sa každoročne od roku 1946 pripomína ako Medzinárodný deň nevidiacich.
  V ŠKD pri ZŠ J.Švermu Michalovce sa 13. novembra 2017 konalo zážitkovo-
  výchovné podujatie o ľuďoch so zrakovým handicapom s názvom "Mojimi
  očami".
  V oddelení "Slniečka" sa žiaci 1.C a 4.B triedy stretli s ľuďmi so
  zrakovým postihnutím, ktorí im bližšie priblížili svoje životy spojené s
  rôznymi ťažkosťami.
  Žiakom predstavili pomôcky, ktoré im dennodenne pomáhajú pri
  jednoduchých činnostiach.
  Predstavili Braillovo písmo, vynálezcu bielej paličky a porozprávali
  deťom o psíkoch, ktoré pomáhajú nevidiacim v bežnom živote.
  Žiaci si na vlastnej koži vyskúšali chôdzu s bielou paličkou, hmatom
  identifikovali rôzne predmety, ovoniavali nápoje aj potraviny,
  štvrtáci skúšali písať Braillovým písmom podľa predlohy.
  Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií o tom, ako získavajú rôzne
  informácie, akú techniku využívajú napríklad v kuchyni a zistili sme, že
  takíto ľudia to v živote nemajú vôbec jednoduché. Na záver sme sa všetci
  zhodli na tom, že zrak je pre nás veľmi dôležitý a musíme si ho chrániť.
  Ďakujeme.
  20.11.2017 15:12 | viac »
 • Šarkaniáda 2017
  Koncom októbra sme v ŠKD na našej základnej škole zorganizovali šarkaniádu. Deti si priniesli šarkany, ktoré sa za veterného počasia vysoko vznášali až hore k oblakom. Niektoré nechceli poslúchať, ale našim deťom nechýbala trpezlivosť. Skúšali, kým aj ich šarkan nevzlietne.
  Z krásneho popoludnia si deti odnášali nielen sladkú odmenu, ale aj dobrý pocit. Tešíme sa opäť
  o rok.
  09.11.2017 19:43 | viac »
 • Šarkaniáda 2016
  Dňa 10.11.2016 sa v ŠKD na ulici J. Švermu 6 v Michalovciach konala šarkaniáda . Deti si doniesli svoje šarkany,  s ktorým súťažili. Úlohou bolo, aby ich šarkan vzlietol hore k oblakom a vznášal sa tam čo najdlhšie. Za splnené úlohy si deti odnášali sladkosti.
   
  01.12.2016 10:15 | viac »
 • Čajovo – bylinkové popoludnie 17.10.2016
  Jesenné  sychravé chvíle sme si spríjemnili šálkou teplého bylinkového čaju. Deti mali možnosť precítiť arómu a chuť čerstvých bylín z babičkinho prúteného košíka.Popoludnie sme si doplnili prezentáciou o pestovaní a príprave čaju. Svoje vedomosti sme si  preverili súťažou , za čo každé oddelenie bolo odmenené diplomom úspešného bylinkára ,a tiež sladkou odmenou v podobe zdravia.
   
  04.11.2016 16:21 | viac »
 • Výstava dinosaurov a živých exponátov - pri príležitosti MDD
  Pri príležitosti MDD sa deti z oddelenia Sovíčatá vybrali do mestskej športovej haly, kde pre nich bola pripravená nenáročná výstava nielen bežných,  ale aj exotických zvieratiek.
  Organizátorom tejto výstavy bola Zoologická záhrada v Košiciach. Deti sa mohli popozerať na obrovského dinosaura sprevádzaného zvukovými efektmi. Mimoriadnym zážitkom pre nich bolo dotýkať sa hada, niektorí viac odvážni si ho nechali zavesiť okolo krku. Mali možnosť sa pohrať s leguánom, vidieť  zblízka tarantulu, rôzne druhy exotických vtáčikov, ale aj bežnejšie zvieratká ako ježkov, korytnačku, kozy atď. Asistenti zo zoo im porozprávali zaujímavé informácie a deti si odniesli domov nielen zážitky, ale aj nové poznatky.
  Súčasťou výstavy bol aj oddychový kútik, kde si mohli deti pri stole kresliť. Mali k dispozícii obrázky zvierat a makety rôznych dinosaurov. V obchodíku si mohli kúpiť rôzne vzácne kamienky a pri odchode dostali krásne pohľadnice a plagát do triedy.
   
  16.06.2016 10:15 | viac »
 • Veselá olympiáda v ŠKD
  Streda  25.5. sa v ŠKD zmenila na popoludnie plné súťaží, športových disciplín, zábavy a najmä detského smiechu. Tohtoročná veselá olympiáda sa niesla v duchu loptovej olympiády, pretože pri každej disciplíne nesmela chýbať v rukách súťažiacich kamarátka lopta.
  Súťažilo 15 detí z každého oddelenia. Deti si vyskúšali svoje bežecké schopnosti, robili drepy, vyskúšali si svoju presnosť v triafaní lopty do vedra, atď. Dôležitá bola súdržnosť a spolupráca medzi deťmi vo svojich oddeleniach, pretože niektoré súťaže boli zamerané na podávanie lopty nad hlavou a pomedzi nohy súťažiacich. Ak zlyhal jeden, tak sa spomalilo celé družstvo.
  Celý priebeh olympiády kontrolovali p. vychovávateľky spoločne. Pozornosťvenovali dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti a dôležitá bola spravodlivosť a férovosť pri udeľovaní bodov a celkový priebeh olympiády.
  Každý jeden súťažiaci si vyslúžil sladkú odmenu a prvé tri družstvá boli odmenené aj medailami. Na treťom mieste skončilo družstvo z oddelenia Slniečka, na druhom sa umiestnilo družstvo z oddelenia Makovičky a víťazom tohtoročnej veselej olympiády sa stali deti z oddelenia Objavitelia.
  Všetkým zúčastneným aj víťazom blahoželáme!
   
  02.06.2016 14:51 | viac »
 • V ŠKD na ulici J.Švermu sa v pondelok 23.05. konala Dopravná súťaž. Súťaž prebiehala v triede III.B. Súťažilo 12 detí, po dvaja súťažiaci z každého oddelenia ŠKD. Úlohou detí bolo rýchlo a stručne odpovedať na jednotlivé otázky. Úloha, ktorá deti potrápila najviac bola nakresliť cyklistickú značku. Odmenení neboli len tí, ktorí obsadili prvé tri miesta, ale všetci účastníci sa dočkali sladkej odmeny.
   
  30.05.2016 21:39 | viac »
 • Dňa 11.5. sa uskutočnil prvý ročník súťaže „ Miss a Missák“ v školskom klube detí.
  O titul „Miss a Missák“ bojovalo 12 detí. Súťažili v týchto disciplínach : rozhovor s moderátorom, voľná disciplína, módna prehliadka. Deti vo voľnej disciplíne predviedli rôzne talenty ako napríklad spev, tanec, gymnastika, ukážky športových trikov a pod. Miss ŠKD sa stala žiačka z oddelenia „smajlící“ Natália Ilčíková a Missákom ŠKD sa stal Noel  Gulika z oddelenia „ Objavitelia“.
  Víťazom srdečne gratulujeme!
   
  28.05.2016 12:16 | viac »
 • Rodina obrovských robotov
  Počas svetového týždňa separovania sa deti pustili do zhotovovania robotov z odpadového materiálu. Odpadový materiál, ktorý deti nosili do svojich oddelení  sa zbieral a zhromažďoval už od začiatku apríla.
  Úlohou každého oddelenia bolo zhotoviť robota, ktorý bude naozaj obrovský. Deti sa s pomocou svojich vychovávateliek s veľkým nadšením pustili do všelijakých výtvorov. Skúšali, prikladali, lepili krabice rôznych veľkostí, pet-fľaše a rozličný odpadový materiál, aby vytvorili čo najzaujímavejšieho robota vo svojom oddelení.
  Spoločnými silami sa nám podarilo vytvoriť obrovskú rodinu robotov, ktorá sa nasťahovala do vestibulu školy.
  Myslíme si, že sme znova ukázali deťom ako sa dá pracovať s odpadovým materiálom, ktorý každodenne  automaticky vyhadzujeme do kontajnerov. S deťmi sme sa zamysleli nad tým, že potreba separovania odpadu je nevyhnutná pre naše „zdravé“ životné prostredie a krásnu prírodu.
   
  28.05.2016 12:03 | viac »
 • Babadlo z Prešova v Michalovciach
  Dňa 27.4. 2016 navštívili všetky oddelenia ŠKD divadelné predstavenie pod názvom „ Sen jedného duba“, ktoré sa konalo vo veľkej sále MsKS v Michalovciach. Skvelí herci z divadla Babadla v Prešove deťom zahrali zábavné a zároveň náučné divadielko s peknou scénou a nádhernými bábkami (rekvizitami).
  Hovorilo sa v ňom ako si MY ľudia znečisťujeme našu Zem. Herci priamo do deja zapojili aj deti a spoločne sa im podarilo Zem upratať.
  Deťom sa divadielko veľmi páčilo, mohli si pozrieť, ale aj vyskúšať všetky bábky a tiež sa s nimi odfotografovať.
   
  28.05.2016 12:01 | viac »
 • Sadeničky pre mamičky
  Takmer celý mesiac apríl sme sa v ŠKD venovali pestovaniu a starostlivosti o naše sadeničky. Zasadili sme rôzne druhy byliniek – bazalku, žeruchu, mätu, medovku a pažítku. Z maličkého semienka a každodenným polievaním sa nám podarilo vypestovať cca 100 rastliniek.
  Týmito sadeničkami sme chceli potešiť naše mamičky pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa oslavuje prvú májovú nedeľu.  V dňoch 6.5 a 7.5 sme pripravili naše predajné miesto, ktoré sa nachádzalo pri vstupe do školy. Každú rastlinku sme starostlivo ozdobili, obalili baliacim papierom a pridali ručne vyrobený kvietok. Takto pripravené rastlinky sme poukladali na stoly a deti z ŠKD ich v skupinkách striedavo predávali za symbolickú cenu 0,50 centov. Deťom sa podarilo vypredať všetky sadeničkyJ. Zarobili sme peknú sumu, ktorá sa použije na nákup lôpt pre naše detičky.
  Tešíme sa na budúci rok a nové sadeničky.
   
  28.05.2016 12:02 | viac »
 • Ekotaška

  Ekotaška

  Svet sa mení tak rýchlo, ako nikdy predtým. Žijeme v časoch, keď sa môže stať všetko. To, že je naša Zem v ohrození sa dozvedáme na každom kroku. Z médií, na rôznych summitoch či konferenciách. Zdá sa, že všetci vieme, aké nebezpečenstvá nám hrozia, keď nezmeníme svoj postoj a správanie k ochrane našej planéty. Slová, slová, slová...

  Alebo inak. Na našej škole, na Ulici Jána Švermu 6 v Michalovciach, sme prešli od slov ku konkrétnym činom. V rámci svetového týždňa separovania a Dňa Zeme sme usporiadali aktivitu s názvom „Ekotaška“, na ktorej sa podieľali rodičia, starí rodičia, deti a ich vychovávateľky. Chceli sme poukázať na potrebu separovania, v našom prípade igelitových tašiek, keďže denná svetová spotreba je viac ako miliarda a rozklad takejto tašky vo voľnej prírode trvá stovky rokov.

  Za pomoci rodičov a starých rodičov sme zozbierali staré plachty, ľanové plátna a opätovne z nich ušili nákupnú tašku – „ekotašku“. V rámci popoludňajšej činnosti v Školskom klube detí sme zhotovili transparenty s problematikou ochrany Zeme a nutnou potrebou separácie. Vytvorili sme tri skupiny, ktoré boli rozmiestnené pred obchodmi, kde deti ponúkali okoloidúcim možnosť preloženia nákupu z igelitovej tašky do plátenej „ekotašky“. Samozrejme zadarmo.Všetky zozbierané igelitové tašky sme vyhodili do kontajnera na plasty.

  Tak ako príprava, aj samotná aktivita deti mimoriadne zaujala. Uvedomili si, že aj svojímmalým krôčikom dopomohli k ochrane životného prostredia.

  Poslúchneme prírodu alebo nie? Budeme sa snažiť o bezpečnejší život alebo to necháme na pani náhodu?

  Deti a ich vychovávateľky zo Školského klubu pri ZŠ na Ulici J.Švermu 6 v Michalovciach to na náhodu určite nenechajú.

                                                                                                                          Zuzana Bubáková

                                                                                                                            vychovávateľka

  28.05.2016 11:57 | viac »
 • „Snežienka ako dar“ – pri príležitosti MDŽ
  Dňa 8. marca sa deti zo Školského klubu pri ZŠ na ulici J. Švermu 6 v Michalovciach rozpŕchli do ulíc mesta. Mohli ste ich spoznať podľa toho, že im v rukách svietila biela snežienka z papiera, ktorú už po 11-ty krát vyrobili spolu s p. vychovávateľkami, aby mohli potešiť ženy z mesta k ich sviatku - MDŽ. Tohto roku vyrobili okolo 1000 drobných bielych snežienok na slamkách so zelenou mašľou. Potešili a obdarovali tak ženy, mamy, dievčatá či staršie dámy, ktoré boli veľmi milo prekvapené, že aj v dnešnej „modernej“ dobe na nich deti nezabudli.
   
   
  07.04.2016 17:40 | viac »
 • „Poznávame zvieratká“ – kvíz
  V našom školskom klube detí sa naše detičky pred Veľkonočnými prázdninami podrobili kvízu, v ktorom sme preskúšali ich vedomosti a všeobecné znalosti o zvieratkách nielen domácich, ale aj exotických a cudzokrajných. Kvíz bol zostavený formou prezentácie na interaktívnej tabuli s množstvom obrázkov. Skladal sa z dvoch častí, v prvej deti odpovedali na testové otázky, kde si z troch možností vybrali tú jednu, najsprávnejšiu možnosť. Druhá časť ich prekvapila rôznymi hádankami, ktoré boli pre deti úplnou hračkou. Z každého oddelenia sa do kvízu zapojili po 2 šikovné deti. Zvíťaziť sa podarilo trom družstvám z oddelenia Štvorlístky, Makovičky a Objavitelia. Víťazi si odniesli výhru v podobe tematického čokoládového vajíčka, no nie obyčajného, ale dračieho vajíčka.
  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie „kvízové“ stretnutie !
   
  07.04.2016 17:41 | viac »
 • „Farby jari“ – výtvarná súťaž
  Dňa 30.3. sa uskutočnila výtvarná súťaž v ŠKD, pod názvom Farby jari. Deti nakreslili pekné výtvory na danú tému. Deti využili svoju fantáziu a šikovné rúčky a pustili sa do kreslenie kvetov, niektorí kreslili krásnu farebnú lúku, iní si vymysleli svoju pani Jari.  Na prvom mieste sa umiestnil Dávid Rudolf z 2.A triedy, na druhom mieste boli dievčatá zo 4.B triedy  (Nikola Demková a Ema Tkáčová) a tretie miesto obsadila Nina Vargová zo 4.C triedy.
   
  07.04.2016 17:17 | viac »
 • "Speváčik" – súťaž v speve ľudových piesní
  Posledný marcový deň v našej ŠKD sa niesol v znamení spevu. Tentokrát sme si vybrali po  sviatkoch vyoblievané a vyšibané dievčatá, ktoré inklinujú k ľudovej hudbe a naučili sme sa prekrásnu ľudovú pieseň "Zahrajce hudaci". A tak ako sa v piesni spieva "... tak bim tancovala, až zo mnu potrasa..." , tak sa veru až múry triasli, keď si 24 speváčok pustilo svoje hlasy a za hudobného sprievodu si zaspievali túto nádhernú pieseň. Tlieskame!
  07.04.2016 17:18 | viac »
 • Súťaž o najkrajšieho „interierového“ snehuliaka
  Deti pod vedením pani vychovávateliek mali v priebehu mesiaca februára vo svojom oddelení vytvoriť snehuliaka. Do práce sa vrhli s nadšením, aby vymysleli toho „NAJ“ snehuliaka a mohli sa ním pýšiť vo svojom oddelení až do príchodu jari. Každé dieťa priložilo ruku k dielu a fantázii sa medze nekládli. Našu školu tak zaplnilo 6 krásnych obrovských snehuliakov.
   
  17.03.2016 16:58 | viac »
 • To bol názov nezvyčajnej súťaže, ktorá bola určená výnimočne iba pre chlapcov. Keďže, ako sa vraví, v dnešnej dobe gentlemani už vymreli, rozhodli sme sa priblížiť gentlemanstvo  našim chlapcom z ŠKD. Veď to, čo sa za „mládi“  naučíš, v dospelosti akoby si našiel.
  A veruže to bolo zaujímavé ako 24 chlapcov (po 4-och z každého oddelenia) súťažilo v šiestich skupinách o najlepších gentlemanov.
  Žiakom sa najviac páčili rôzne situačné úlohy, ktoré si každé družstvo vyžrebovalo. Po určitom časovom limite, počas ktorého sa žiaci v skupinách radili ako situáciu gentlemansky vyriešiť a po rozdelení rolí, mali tieto úlohy predstaviť, teda zahrať. Vyhralo oddelenie „Makovičky“, zložené z najstarších žiakov, ale nedali sa zahanbiť ani ostatné oddelenia zložené z prváčikov a druháčikov. Ako inak, všetci si zaslúžili sladkú odmenu. 
  Veríme, že kus gentlemanstva, ktoré naši chlapci na súťaži preukázali, v nich bude pretrvávať i naďalej.       
   
  11.03.2016 10:12 | viac »
 • V dňoch 4. a 5. februára sa uskutočnil druhý ročník bazáru, kde deti z ŠKD prispeli svojim  vyradeným šatstvom, hračkami, knihami ,školskými potrebami, ... Veci sa vypredávali za symbolické ceny. Úspešne sa podarilo vyzbierať 160 eur , ktoré budú použité pre potreby detí z ŠKD. Veci, ktoré sa nepredali sa odovzdali do detského domova Anima. Už teraz sa tešíme na tretí ročník. Ďakujeme všetkým, ktorí  prispeli do nášho bazáru.
   
  11.03.2016 10:07 | viac »
 • Kvíz s názvom „Literárni znalci“ alebo „Si rozprávkovým kráľom?“
    Utorok  (23.2.2016) bol pre niektoré deti rozprávkovým dňom. Každá pani vychovávateľka vybrala 5 detí zo svojho oddelenia, ktoré sa zhromaždili v 1.A triede a ponorili sa do riešenia rozprávkového kvízu. Jednotlivé oddelenia reprezentovalo jedno päťčlenné družstvo, ktoré si malo vymyslieť spoločný názov a nakresliť logo svojho družstva. Úlohou týchto detí bolo prečítať si rozprávku „O prasiatku, ktoré nechcelo spať“, a potom na nich čakali rôzne úlohy k tomuto textu. Deti si mohli vyskúšať čítanie s porozumením a prácu s textom. Ďalšie úlohy boli zamerané na to, ako dobre deti poznajú známe rozprávky a postavy. V kvíze videli veľa zaujímavých obrázkov, ktoré im mohli pomôcť pri správnom riešení. Deti sa s nadšením pustili do čítania, krúžkovania a doplňovania, lebo vedeli, že víťazi dostanú sladkú odmenu a diplom.
   
  25.02.2016 18:13 | viac »
 • Novoročná pieseň
  V Novom roku si s priateľmi prajeme všetko najlepšie a tak sme to zrealizovali i my, no hudobnou cestou, prostredníctvom nádhernej piesne. Päť najlepších spevákov z každého oddelenia, za asistencie a klavírneho sprievodu pani vychovávateľky Mgr. Padovej, vytvorili zbor ŠKD. Malým spevákom sa táto hudobná skúsenosť veľmi páčila a radi by sa stretli častejšie. Tešíme sa nabudúce, kedy si zaspievame pre zmenu, v angličtine! J
   
  03.02.2016 20:37 | viac »
 • Dňa 19. januára k nám zavítal vzácny hosť, ornitológ Ing. Matej Repel, PhD, zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko, ktorý nás svojou veľmi zaujímavou prednáškou oboznámil so životom vtáctva na našom území. Za poučnú prezentáciu a múdre slová veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia, snáď i v teréne.
  03.02.2016 20:33 | viac »
 • Stavby zo snehu v ŠKD
  Po nástupe do školy v novom roku 2016 nebolo po snehu ani stopy, preto sa mnohí čudovali z plánovanej aktivity súvisiacej so snehom. Ráno 15. 1. 2016 sme sa prekvapení prebudili do zasneženej krajiny. Nič nám teda nebránilo zorganizovať našu plánovanú akciu s názvom „ Stavby zo snehu „.Deti nadšene vybehli na školský dvor a poučené o bezpečnosti pri hrách so snehom začali vytvárať rôzne výtvory zo snehu. Okrem tradičnej snehuliackej rodiny  deti postavili aj zvieratká, bunkre, kreslá a iné snežné výtvory.
   
  18.01.2016 19:22 | viac »
 • Vážení rodičia,

  otvárame II. ročník Novoročného bazáru v ŠKD. Preto Vás prosíme, aby ste v dňoch od 15.1.2016 do 25.1.2016 nosili vychovávateľkám do svojich oddelení vyradené a čisté šatstvo, hračky, školské pomôcky a dekoratívne predmety, obuv a doplnky. Bazár sa uskutoční v dňoch 27.1. a 28.1.2016 v II.B.

  Vyzbieraná suma sa použije na nákup potrieb do ŠKD. V minulom roku sme z bazáru nazhromaždili 200 eur, za ktoré sme zakúpili 3 CD prehrávače, za čo Vám srdečne ďakujeme. Nepredané veci pomohli deťom v detských domovoch.

  Veríme, že aj tento rok sa zapojíte a potešíte nás i seba výhodným nákupom.

                                                                   

  Tešíme sa na Vás!

  14.01.2016 19:22 | viac »
 • Vianočné vystúpenie
   Takmer 200 detí zo 6-tich oddelení celej ŠKD našej školy sa predstavilo dňa 14. decembra 2015, na prekrásnom vianočnom vystúpení s názvom „ Biele Vianoce“, aby svojím vystúpením potešili srdcia blízkych a všetkých prítomných v preplnenej sále MsKS v Michalovciach. Žiaci, oblečení v bielom odeve, symbolizujúcom jednoduchosť, skromnosť a rovnoprávnosť, vrátane 6-tich anjelov, ktorých stvárnili  pani vychovávateľky vytvorili v tento večer neuveriteľne čarovnú atmosféru plnú radosti, spevu, tanca a súdržnosti, ktorá bude ešte dlho odznievať v srdciach všetkých prítomných. Na úžasnom programe sa realizovali najmä pani vychovávateľky  Z. Bubáková, M.Mihaliková, Mgr. V. Mojsejová, Mgr. N. Padová, K.Vartašová , D. Žarnayová ale i pani učiteľky z tanečných krúžkov CVČ našej ZŠ, PaedDr. H. Juríková, PaedDr. D. Hricová, Mgr. E . Kuriľaková. S výzdobou  a poriadkom v zákulisí , so žiakmi a správnym chodom programu pomáhali i všetky učiteľky 1.stupňa. Program ukončila svojím príhovorom pani riaditeľka Mgr. Yvonne Kobilicová, ktorá okrem milých slov venovala i symbolický šek na zakúpenie hračiek pre detské oddelenie NsP Š. Kukuru v Michalovciach do rúk pani  primárke MUDr. D. Jurečkovej PhD. Aj keď  biele Vianoce nás tento rok nečakajú, my sme si ich prostredníctvom nášho programu „ Biele Vianoce“, užili v plnej kráse. Ďakujeme a prajeme nádherné sviatky.
   
  22.12.2015 20:22 | viac »
 • Hodina deťom
   Dňa 9.12.2015 sa na našej škole konala vianočná zbierka pre detičky z detského oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach , s názvom „Hodina deťom“. Šľachetnosť a štedrosť našich žiakov a zamestnancov školy sa odzrkadlila nemalou vyzbieranou sumou z vlastných úspor, ktorá činila 500 eur. Symbolický šek bol odovzdaný primárke detského oddelenia , MUDr. Dane Jurečkovej PhD. , na vianočnom vystúpení v MsKS.
   
  22.12.2015 20:23 | viac »
 •  Celý mesiac usilovne pracovali šikovné ruky všetkých vychovávateliek a niektorých učiteliek našej školy na “Zimnej výzdobe”, prostrednícvom ktorej vyrobili prekrásnu čarovnú atmosféru s vianočným nádychom.Nádhernou výzdobou potešili nielen žiakov a zamestnancov našej školy, ale i všetkých tých, ktorí k nám zavítali. Umeleckými dielami ručnej výroby sa môžete kochať vo vestibule, na chodbách a v priestoroch jedálne školy.
   
  22.12.2015 20:15 | viac »
 • Šarkaniáda
    V novembrové popoludnie si deti  z ŠKD doniesli svoje šarkany, s ktorými mali možnosť si zalietať. Či to boli prváci či štvrtáci všetkým sa darilo, aby ich šarkan vzlietol do výšky. Ako odmenu dostali sladkosti. Verím, že o rok sa stretneme tiež.
   
  23.11.2015 08:27 | viac »
 • Halloweensky karneval v ŠKD
    Netradične, ostatný deň pred jesennými prázdninami sa ZŠ  J. Švermu v Michalovciach premenila na „Strašidelný brloh“. Na chodbách i v triedach číhali na každom rohu bosorky, čarodejnice, strašidlá, či jedovaté pavúky s kostlivcami. Deti sa najprv zhromaždili a poprezliekali do kostýmov v triedach, kde sa vlastne karneval začal. Pani vychovávateľky im za pomoci rodičov pomaľovali tváre , ktoré deti zmenili na nepoznanie a zábava sa mohla začať. V telocvični školy, ktorú zdobili tekvice, rôzne strašidlá, čierne i oranžové balóny, sa stretlo približne  180 detí na diskotéke spojenej s rôznymi súťažami a na slávnostnej strašidelnej promenáde. Deti sa predviedli v maskách, ktoré si mnohé zhotovili doma s rodičmi, alebo zapožičali v požičovniach. Po spoločných aktivitách sa deti odobrali do tried, kde ich čakali rôzne maškrty pripravené rodičmi, za čo im srdečne ďakujeme. Kostýmy si pripravili aj organizátorky karnevalu. V. Mojsejová bola krásna čarodejnica, D. Žarnayová zasa ozrutné strašidlo, M. Mihalikovú skoro nik nespoznal v kostýme strašidla, Z. Bubáková, ako pavúčia žena, hádzala na deti svoje jedovaté siete a N. Padová si pripravila kostým kúzelníčky. Deťom sa kostýmy vychovávateliek veľmi páčili a obdarili ich veľkým potleskom. Ďakujeme tiež vedeniu školy, ktoré zakúpilo pre každé oddelenie hry ako odmenu za vytvorenie krásnych kostýmov. Ďakujeme a o rok dostrašenia !
  23.11.2015 08:29 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, J. Švermu 6, 07101 Michalovce
  Ul. J. Švermu 6, 07101 Michalovce
 • +421566441640

Fotogaléria